Blog > Komentarze do wpisu

-> Tarnów ma budżet na 2013 rok

 

 

Teatr za tak małe pieniądze to jest parodia teatru - Ewelina Pietrowiak. 

Zdecydowali o tym radni podczas sesji 20 grudnia. Za budżetem zagłosowało 14 radnych, a ośmiu wstrzymało się od głosu, nie było głosu sprzeciwu. Wydatki, w głównej mierze, dotyczyć będą inwestycji drogowych. Duże środki przeznaczone zostaną także na edukację i gospodarkę mieszkaniową. W sumie inwestycje pochłoną 82 mln zł z prawie 568 mln zaplanowanych po stronie wydatków. Z ważniejszych zadań inwestycyjnych wymienić trzeba rozpoczęcie budowy łącznika z węzłem autostradowym Tarnów-Zachód w Wierzchosławicach. W ramach tego zadania na skrzyżowaniu ulic Kwiatkowskiego i Chemicznej powstanie duże rondo turbinowe. Jego koszt to ponad sześciu mln zł. Nie zapomniano także o drogach wewnątrz miasta. Poszerzenia doczeka się ulica Spokojna na odcinku od ul. Nowodąbrowskiej do ul. Krzyskiej, ul. Starodąbrowska na odcinku od ul. Gomoły do ronda przy ul. Słonecznej oraz ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Piłsudskiego do wjazdu na parking przy Urzędzie Wojewódzkim. Tylko na te zadania przeznaczone zostanie 18 mln zł. Zaplanowane na 2013 rok inwestycje pozwolą na dalsze umacnianie Tarnowa jako znaczącego w Małopolsce, drugiego po Krakowie, ośrodka edukacyjnego. Jest to z resztą jeden z celów wskazanych w Strategii Rozwoju Miasta - Tarnów 2020. - W przyszłym roku na inwestycje w infrastrukturę oświatową przeznaczymy prawie siedemnaście mln zł. Za kwotę sześciu mln zł dokończymy budowę Centrum Kształcenia Budowlanego w Zespole Szkół Budowlanych oraz, we współpracy z Politechniką Krakowską, rozpoczniemy realizację kolejnego ważnego projektu, czyli budowę Poligonu Energooszczędności – mówi prezydent Ryszard Ścigała. Z kolei kosztem ponad 10 mln zł kontynuowane będą prace termomodernizacyjne w tarnowskich szkołach. To kilkuletnie i liczone w dziesiątkach milionów złotych zadanie pozwoliło odnowić kilkadziesiąt obiektów w Tarnowie. Efekty są widoczne w mieście, w postaci nowych elewacji, podświetleń, estetyki. Zdecydowano się też na rozpoczęcie zapowiadanego od dawna remontu Burku. To zadanie na około cztery mln zł. Dwa miliony złotych przeznaczono na pierwszy etap systemu „Parkuj i jedź” (m.in. ok. 650 miejsc parkingowych po południowej stronie dworca) i w perspektywie - ożywienie tej części miasta. Kontynuowany będzie program tworzenia miejsc parkingowych, na ulicach pojawią się parkomaty (kwota ok.1,5 mln zł), przybędzie także mieszkań komunalnych. Zaplanowany na 2013 rok budżet to prawie 568 mln złotych po stronie wydatków i 550 po stronie dochodów. Wskaźnik zadłużenia na koniec przyszłego roku nie przekroczy 48 % przy dopuszczalnym poziomie 60% . A co z kulturą? 


Duże oczekiwania, a małe pieniądze. Jak pisze na łamach TEMI Dorota Jucha - propozycje dotacji z miejskiego budżetu dla instytucji kultury działających w Tarnowie pozwolą im tylko na przetrwanie. Szefowie kulturalnych placówek nie kryją rozgoryczenia. Kierujący teatrem zastanawiają się nawet nad decyzją o ograniczeniu premier. O ostatecznej wielkości wydatków na kulturę i kształcie budżetu miasta na przyszły rok decydowali radni podczas sesji zaplanowanej na 20 grudnia. Planowanie wydatków i ewentualnych wpływów na dany rok nigdy nie było zadaniem łatwym, a w czasach cięć budżetowych okazuje się zadaniem wyjątkowo trudnym. Przekonali się o tym ostatnio chociażby kierujący miejskimi instytucjami kultury, przygotowując projekty budżetów dla kierowanych przez siebie placówek. O wysokości dotacji dla tarnowskiej kultury dyskutowali podczas listopadowego posiedzenia komisji kultury i ochrony zabytków składającej się z miejskich radnych. W projekcie budżetu Tarnowa na rok 2013 zapisano kwotę 10 mln 675 tys. zł (na 2012 r. było to 13,1 mln zł) z przeznaczeniem na kulturę. Na utrzymanie i bieżącą działalność czterech instytucji kultury proponuje się przeznaczyć 8 mln 380 tys. zł, w tym są już wydatki na niewielkie inwestycje.

Kierujący Teatrem im. L. Solskiego złożyli wniosek o przyznanie dotacji w wysokości 3,9 mln zł. Tymczasem w projekcie budżetu zapisano 3,650 mln zł. - Ten planowany dla nas budżet wynosi tak naprawdę 3,5 mln złotych, bo 150 tys. zł przeznaczyć mamy na remont zaplecza. Ta suma nie daje możliwości realizację planów artystycznych, czyli premier, organizacji sceny impresaryjnej, repertuarowych przedstawień. Mamy umowy na realizację dwóch dużych projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, a dotacja w proponowanej wysokości uniemożliwia nam dołożenie tzw. wkładu własnego, czyli 600 tys. zł. Poza tym po remoncie teatru przez pięć lat musimy utrzymać wszystkie wskaźniki, dotyczące chociażby zatrudnienia, a więc nie możemy oszczędzać zwalniając pracowników - mówili komisji Ewelina Pietrowiak i Rafał Balawejder, kierujący teatrem.
Funkcjonowanie teatru kosztuje: - 2,7 mln zł pochłaniają wynagrodzenia, kolejny blisko milion eksploatacja nowoczesnego budynku, a 800 tys. zł - realizacje artystyczne. Nawet przy zakładanych wpływach z biletów na poziomie 900 tys. zł, teatr nie będzie w stanie zrealizować wszystkich planów.
- Będziemy musieli z czegoś zrezygnować. Nie przygotowujemy premier w drugiej części sezonu, albo rezygnujemy z festiwali. Skoro dotacja nie wystarcza na funkcjonowanie teatru, to może nie musi go tu wcale być. Może lepiej zrobić scenę impresaryjną zamiast teatru repertuarowego, organizować konferencje w budynku. Teatr za małe pieniądze to jest parodia teatru - dodaje Ewelina Pietrowiak.

W jeszcze innej sytuacji jest Galeria Miejska. W roku 2012 prowadziła swoją działalność na terenie dworca kolejowego, w przyszłym roku powinna już realizować wystawy w nowej siedzibie, czyli w pałacyku w Parku Strzeleckim. Ale to oznacza koszty utrzymania i funkcjonowania nawet dwa razy wyższe od dotychczasowych. - Oszacowaliśmy je na 1,420 mln zł, ale plan wydatków na rok 2013 mieliśmy przygotowywać jeszcze pod działanie na terenie dworca. I w projekcje budżetu zapisano dla nas 880 tys. zł, z czego 150 tys. zł to inwestycje - zakup nowego samochodu oraz specjalistycznego sprzętu i mebli do nowych sal wystawowych - wyjaśnia Ewa Łączyńska-Widz, dyrektor Galerii Miejskiej. Być może już końcem marca przyszłego roku galeria przeprowadzi się do nowej siedziby i bardzo szybko okaże się, że dotacja jest niewystarczająca. Co wtedy? Miasto obiecuje, że na bieżąco będzie śledzić sytuację, by w odpowiednim momencie składać wnioski o dodatkowe pieniądze dla tej instytucji kultury.

Tarnowskie Centrum Kultury wnioskowało o dotację na poziomie 1,4 mln złotych, a po pierwszych cięciach budżetowych ma dostać 1,150 mln zł.
- Możemy liczyć na dochody z kina Marzenie w kwocie ponad miliona złotych rocznie, chociaż sporo zależy od filmów w repertuarze. Dzięki tym wpływom organizować możemy inne wydarzenia. Za 150 tys. zł wyremontować chcemy toalety w przyziemiu kina, które są w opłakanym stanie. Będziemy starać się o pozyskanie dodatkowych pieniędzy, by ten remont połączyć z poprawą stanu niewielkiej sąsiedniej salki, gdzie odbywają się spotkania podczas festiwalu filmowego - mówi Tomasz Kapturkiewicz, dyrektor Tarnowskiego Centrum Kultury.

Na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie miasto planuje przeznaczyć kwotę 2,7 mln zł. W niej mieści się już dotacja z powiatu tarnowskiego w wysokości 150 tys. zł, kolejne 100 tys. przeznaczone ma być na wymianę sprzętu komputerowego.

Marcin Sobczyk, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Tarnowa zapewnia, że finanse poszczególnych miejskich instytucji kultury i ich potrzeby są na bieżąco monitorowane. - Jeżeli jest potrzeba, to w ciągu roku dyrektorzy mogą zgłaszać wnioski o dodatkowe dotacje na sfinansowanie konkretnych działań - po to są pieniądze będące w dyspozycji wydziału kultury i utworzony kiedyś fundusz w wysokości 100 tys. zł. Poza tym przy podsumowywaniu budżetu za kończący się rok, widać będzie, że instytucje obracały kwotami większymi od przyznanych dotacji. To oznacza, że dyrektorzy chcą i potrafią skutecznie pozyskiwać pieniądze z zewnętrznych źródeł, a niektóre z instytucje zarabiają na swoje wydatki.
Sam wydział kultury może dysponować w 2013 roku kwotą 800 tys. zł - tyle zapisano w projekcie budżetu.

Ostateczną decyzję o wielkości wydatków na kulturę i budżetach poszczególnych instytucji kultury w mieście, podjęli tarnowscy radni 20 grudnia. Oczywiście, mogli wprowadzić poprawki, ale by dołożyć na kulturę, trzeba zabrać...  No właśnie, komu?

Dorota Jucha  (TEMI)piątek, 21 grudnia 2012, tarnowski_kurier_kulturalny

Polecane wpisy

  • -> Pytania o sens

    Do repertuaru Teatru im. L. Solskiego w Tarnowie końcem października dołączyło nowe przedstawienie – „Piosenki o wierze i poświęceniu” Przemys

  • -> „Brzydal"

    Teatr im. L. Solskiego w Tarnowie zaprosił w sobotę 30 listopada 2012 o godz. 18.00 na kolejną premierę (studencką) w 59 sezonie artystycznym. Tym razem na Małe

  • -> "Piosenki o wierze i poświęceniu"

    To nie musical. Nie jest to też koncert pieśni kościelnych albo patriotycznych. To bolesna historia dojrzewania duchowości czterech zupełnie różnych osób, któreZnajdziesz nas w Google+
WSPARCIE DLA MATYSKA


Pegazem po Tarnowie 512

Tarnowski Teatr kończy sezon bez personalnych rewolucji. W nowy wejdzie z odrobinę mniejszym zespołem - aktorzy Jolanta Januszówna i Jerzy Ogrodnicki przechodzą na emeryturę. E. Pietrowiak, dyrektor artystyczna tarnowskiej sceny, bacznie przygląda się absolwentom szkół teatralnych, ale na razie nie zamierza powiększać etatowego zespołu. Gotowa jest też lista osób, które mają tworzyć reaktywowaną po latach Radę Artystyczną Teatru Solskiego. W jej składzie znajdą się m.in. aktorzy tarnowskiej sceny oraz… M. Smolis, związany z warszawskim Teatrem Syrena. Za nami również Debata Finałowa pomiędzy II LO i XVI LO, której przewodnią tezą był: „Tarnów to miasto sprzyjające młodym ludziom”. Całość tego oryginalnego projektu edukacyjnego (współfinansowany przez Szwajcarię), realizowanego w Tarnowie, to głównie zasługa stosunkowo młodego tarnowskiego Stowarzyszenia KANON, któremu przewodzą Iwona i Dariusz Snopkowscy. Zgodnie ze zasadą przyjętą w Tarnowskiej Lidze Debatanckiej, na godzinę przed pojedynkiem odbyło się losowanie stron. XVI LO przypadło bronienie tezy, II LO natomiast jej oskarżanie. A w Loży mędrców zasiedli m.in. prezydent Tarnowa R. Ścigała, redaktor naczelny Temi T. Bałchanowski i szef Działu promocji Radia RDN Małopolska M. Biedroń. Stosunkiem głosów 2:5 (małe punkty: 728:807) Loża opowiedziała się po stronie opozycji w tej debacie czyli II LO. Tym samym tytuł Mistrza Tarnowskiej Ligi Debatanckiej przypadł II Liceum Ogólnokształcącemu, XVI Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej zdobyło drugie miejsce. Należy przypomnieć, iż trzecie miejsce w rozgrywkach zajął Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Tarnowie. Już teraz Organizatorzy zapraszają na UROCZYSTĄ GALĘ w tarnowskim teatrze planowaną na 18-go czerwca, na której nastąpi wręczenie Pucharu Mistrza Tarnowskiej Ligi Debatanckiej, medali oraz pamiątkowych prezentów dla wszystkich uczestników projektu. Już po raz drugi w Tarnowie, w ramach obchodów Światowego Dnia Rozwoju Kultury, odbyła się „Doba Dla Kultury”. W trakcie „Doby” w dniach 31 maja (piątek) – 1 czerwca (sobota) można było, m.in.: zwiedzić kabiny projekcyjne Kina Marzenie, zobaczyć scenę „z drugiej strony” w tarnowskim Teatrze, spotkać się z M. Świetlickim i wziąć udział w koncercie „Świetlików” w Pałacyku Strzeleckim. Ponadto, spotkać się z postaciami z bajek na pikniku dla najmłodszych w Parku Strzeleckim, wziąć udział w warsztatach radiowych i telewizyjnych, uczestniczyć w próbie warsztatów wokalnych w TCK, zwiedzić introligatornię i dział starodruków MBP, zobaczyć wystawy w BWA, Muzeum Etnograficznym, siedzibie ZPAP, Galerii Aniołowo, Izbie Pamięci Światowego Związku Żołnierzy AK, zwiedzić Dworek Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. We wszystkich instytucjach biorących udział w „Dobie dla Kultury” można było zbierać okolicznościowe „stemple uczestnika”. Dla najaktywniejszych przewidziano nagrody. Miniony tydzień zakończył pierwszo czerwcowy, niestety deszczowy, blok imprez związanych z Dniem Dziecka, którego artystyczną dominantą był rozpoczynający się właśnie tego dnia w tarnowskim teatrze V Festiwal Spektakli Dziecięcych Mała Talia. Blisko 5000 dzieci z regionu tarnowskiego będzie miało okazję zobaczyć 5 tytułów zaprezentowanych przez aktorów z Rzeszowa, Częstochowy, Rabki i Tarnowa. Kończąc odnotujmy jeszcze symboliczną wizytę w Tarnowie najstarszego ocalałego z getta tarnowskiego Żyda 87 – letniego Leo Kleina…Z cyklu o tym i owym 162 czyli urodziny województwa...

Onegdaj, w sobotę województwo tarnowskie obchodziłoby 38. urodziny. Obchodziłoby, gdyby nie przestało istnieć. Stało się tak w wyniku reformy administracyjnej z 1stycznia1999 roku. W tym momencie na jego terenie mieszkało ponad 700 tys. ludzi. Dokładnie 1 czerwca 1975 Tarnów stał się stolicą nowo utworzonego województwa tarnowskiego. Graniczyło ono z województwami: krakowskim, kieleckim, tarnobrzeskim, rzeszowskim, krośnieńskim i nowosądeckim. 86 lat temu, dokładnie 4 czerwca, odbyło się uroczyste otwarcie Muzeum Miejskiego. Józef Jakubowski, drugi zastępca burmistrza Juliana Kryplewskiego, 7 stycznia 1927 roku złożył Radzie Miejskiej propozycję powołania „Muzeum Miasta Tarnowa”. Sześć dni później szanowne grono rajców jednogłośnie projekt przyjęło. Wspomniana uchwała rady z 13stycznia 1927 roku przewidywała przekazanie na cele muzeum dwóch pokoi na pierwszym piętrze kamienicy przy ulicy Krakowskiej 12, będącej własnością tzw. funduszu teatralnego (dziś mało kto pamięta, że to przy Krakowskiej w Tarnowie stanąć miał teatr). Pomieszczenia muzealne wyremontowano, po czym Józef Jakubowski przeniósł doń archiwum miejskie wraz z przejętymi depozytami. Żywe zainteresowanie tarnowskiej prasy towarzyszyło czteromiesięcznym przygotowaniom do uroczystego otwarcia ekspozycji, które nastąpiło wobec zgromadzonych przedstawicieli władz miasta 4 czerwca1927roku. Tarnowianie zaś mogli zwiedzać wystawę od dnia następnego. Inwentarz „Muzeum Miasta Tarnowa” pozwala określić charakterystykę zbiorów. Największy był zespół dokumentów dotyczących historii miasta, ważną część zasobów stanowiły przedmioty związane z dziejami miasta. (pik – za muzeum.tarnow.pl itarnow.pl)

NOWA ODSŁONA!

tarnowski kurier kulturalny:- - - - -