Blog > Komentarze do wpisu

-> I Festiwal Niepodległości (27 – 31.X.2012)

To idea całkowicie oddolna i prawdziwie obywatelska, organizowana wolontaryjnie przez sygnatariuszy Obywatelskiego Porozumienia Osób i Organizacji na rzecz Tradycji i Niepodległości. Patronem medialnym i jednym z głównych organizatorów Festiwalu jest portal inTARnet.pl. Zawiązane z początkiem 2012 roku  Obywatelskie Porozumienie Osób i Organizacji na rzecz Tradycji i Niepodległości stanowi  płaszczyznę żywej współpracy przedstawicieli już ponad 20 patriotycznych i chrześcijańskich stowarzyszeń, nieformalnych organizacji społecznych oraz  licznej grupy obywateli dotychczas nigdzie nie zrzeszonych. Pod  Deklaracją  Porozumienia  podpisało się dotychczas blisko 300 osób i wciąż przybywają nowi. W Komitecie Honorowym  Porozumienia znalazło się wielu szacownych obywateli Tarnowa i ziemi tarnowskiej: Stanisława Wiatr-Partyka, Karol Krasnodębski, Maria Żychowska, Elżbieta i Antoni Ziębowie … Porozumienie działa bardzo aktywnie. Ma na swoim koncie organizację kilku interwencyjnych akcji społecznych, zdarzeń kulturalnych (spektakle,  seanse filmowe, spotkania autorskie) i publicznych dyskusji na najważniejsze dla naszego narodu i państwa tematy,  a także organizację wielu uroczystości  patriotycznych w Tarnowie (m.in. ceremonię odsłonięcia  ufundowanej przez obywateli miasta  Tablicy Smoleńskiej nieopodal Grobu  Nieznanego Żołnierza, uroczystości upamiętniające ofiary ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów, czy ostatnio obchody 73. Rocznicy wybuchu II wojny światowej pod byłą siedzibą gestapo i NKWD w Tarnowie). Od strony formalno - prawnej,   pomocy  organizacyjnej udziela Porozumieniu Oddział nr 2  Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”. Data inauguracji I edycji Festiwalu (koniec października)  wybrana jest nieprzypadkowo. Jest to  odwołanie się do wydarzeń sprzed 94 lat, kiedy to tarnowianie – jako prawdopodobnie pierwsi  w kraju – zrzucili jarzmo zaborcze, rozbrajając Austriaków,  po akcie poddania się przez tarnowską  Radę Miasta „rządowi w Warszawie”. Festiwal -  w założeniu już cykliczny – ma stanowić oddolne, obywatelskie wzmocnienie dla  dumnego hasła „Tarnów – Pierwsze Niepodległe”, jakim posługuje się  nasze Miasto, a odnoszącego się do tej chlubnej,  radosnej  karty naszej lokalnej i ogólnonarodowej  historii. Festiwal jest również  próbą podkreślenia znaczenia  pierwszorzędnego zadania, umieszczonego w Deklaracji Obywatelskiego Porozumienia Osób i Organizacji na rzecz Tradycji i Niepodległości. Sygnatariusze tego dokumentu uznali bowiem „niepodległość państwa polskiego oraz wolność jego obywateli jako warunek konieczny dla pełnego rozwoju narodu polskiego oraz pomyślnej jego przyszłości, za które to wartości miliony naszych rodaków poświęciło swe życie”. Pochylając się zatem z refleksją, ale i pełną otwartością, nad ważnymi pytaniami („czy o taką niepodległość, jaką mamy, walczyli nasi przodkowie ?” oraz „co dziś oznacza i jakie wyzwanie stanowi  Niepodległość” ?), organizatorzy chcą nadać już pierwszej edycji  Festiwalu charakter możliwie szeroki, nawet ogólnopolski.  Honorowy Patronat nad Festiwalem objął bp. Andrzej Jeż Biskup Tarnowski. Zabiegając o ten Patronat, organizatorzy chcieli podkreślić szczególną wagę pierwszego członu  tradycyjnej patriotycznej triady: Bóg  Honor  Ojczyzna oraz historyczną rolę Kościoła w  kultywowaniu postaw niepodległościowych i przechowywaniu pamięci   o polskiej państwowości. I Festiwal Niepodległości ma stanowić niejako ukoronowanie procesu  budowy  nowego Porozumienia i jego punkt  kulminacyjny. Jego zasadniczym celem jest aktywizacja i integrowanie lokalnych środowisk patriotycznych poprzez wzajemne wspieranie działań oraz inicjowanie wspólnych przedsięwzięć. Organizatorzy chcą, aby również w kolejnych latach festiwalowa formuła pozostała obywatelska – to znaczy realizowana była wolontaryjnie, na zasadzie „non profit” przez społeczność naszego miasta i regionu przy wsparciu organizacji pozarządowych, nie finansowej pomocy instytucji publicznych  oraz wartościowych mediów. Festiwalowe wydarzenia w Tarnowie  poprzedził  XXVII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej organizowany przez Klub Inteligencji Katolickiej.  W ciągu  w sumie ośmiu dni tej cyklicznej imprezy w dniach 21-28 X  można było wziąć udział  w licznych wystawach, spotkaniach i wykładach,  a także seansie filmowym i spektaklu oraz intrygującym panelu naukowym. I  Festiwal Niepodległości jest niejako kontynuacją i twórczym rozwinięciem treści tegorocznego „Tygodnia”, który odbywał się pod hasłem „Kultura potrzebuje wolności”.  Fakt korespondowania tego hasła z tematyką Festiwalu  oraz współpraca z KIK zostały podkreślone poprzez włączenie w program „Tygodnia” inauguracyjnego bloku  festiwalowych wydarzeń w Teatrze im. L. Solskiego 28 października. Oto szczegóły tego absolutnie wyjątkowego wydarzenia.27 października (sobota)

Imprezą towarzyszącą Festiwalowi jest czwarta już edycja fabularnej gry miejskiej „Tarnów’46”. Tegoroczna edycja nosi tytuł „Rozegrać Pronobisa” i przywołuje wydarzenia z lipca 1945, kiedy to z tarnowskiego więzienia uciekła grupa 35 więźniów. Część z nich weszła w skład zakonspirowanego oddziału „Huragan”, na którego czele stanął Bolesław Pronobis, były żołnierz AK. Jakie będą jego dalsze losy? Odpowiedzi udzieli przebieg Gry. Rynek i sąsiednie ulice staną się 27 października br. wielką planszą, na której rozegrana zostanie IV Gra Miejska „Tarnów’46”. Przewodnią ideą przedsięwzięcia jest przybliżenie najnowszej historii Polski przez pryzmat wydarzeń  lokalnych. Akcja rozgrywa się w Tarnowie tuż po II wojnie światowej. W mieście toczy się zacięta walka między żołnierzami podziemia niepodległościowego, popularnie dziś zwanymi Żołnierzami Wyklętymi, a zwolennikami nowego, komunistycznego ustroju, którymi kieruje Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Uczestnicy Gry zostaną przyporządkowani do poszczególnych grup, mających różne, zazwyczaj sprzeczne ze sobą, cele. Odgrywając role, jak w teatrze, swoimi decyzjami wpływają na jej kierunek. Fabuła Gry jest mocno osadzona w historii, w faktycznych wydarzeniach, udokumentowanych przez historyków, ale jej finał jest nieprzewidywalny i zależy od wielu czynników. Szczególnie mile widziana jest młodzież szkół średnich. Organizatorem przedsięwzięcia jest Towarzystwo Michała Archanioła.

28 października (niedziela) – Teatr im. L. Solskiego

- Targi wydawnictw niepodległościowych: foyer Teatru – od godz. 10:00 do 20:00
- Specjalna  prezentacja spektaklu teatralnego „Wyklęci” w wykonaniu  Teatru Nie Teraz (Mała Scena: godz. 12.00 – pionierskiego spektaklu teatralnego o Żołnierzach Wyklętych.
O spektaklu, wyróżnionym przez redakcję prestiżowego miesięcznika TEATR poprzez umieszczenie wśród najlepszych w Polsce  propozycji  teatralnych sezonu 2011/12 w kategoriach  „Najlepszy teatr” oraz „Najlepsze przedstawienie teatru alternatywnego”,  mogliśmy we wrześniowym numerze TEATRU  przeczytać następujące słowa:
„Wyklęci”, autorski spektakl Tomasza Antoniego Żaka, T. Nie Teraz, Tarnów. Połączenie wysublimowanego dzieła teatralnego z dokumentem. Spektakl doskonały artystycznie i wysmakowany estetycznie, o poetyckiej narracji mimo wstrząsającego tematu. Ma ogromny wymiar historyczno-polityczny. Daje wzorce o trwałej wartości.”
Spektakl „Wyklęci” miał swoją premierę 25 i 26 maja 2012 r., w murach Aresztu Śledczego Warszawa-Mokotów. Podobnie jak i ubiegłoroczna premiera TNT, „Ballada o Wołyniu” (wystawiona w Muzeum Niepodległości w Warszawie), „Wyklęci” debiutowali poza naszym rodzinnym miastem. Spektakl jest na najlepszej drodze, by „przeskoczyć” frekwencyjną poprzeczkę, ustawioną wysoko przez „Balladę o Wołyniu”, którą obejrzało ponad 4300 widzów w całej Polsce.

WYKLĘCI
scenariusz, scenografia, reżyseria – TOMASZ ANTONI ŻAK
aktorzy: AGNIESZKA RODZIK (Lilka); EWA TOMASIK (Helena); MAGDALENA ZBYLUT (Danusia); ŁUKASZ KRZEMIŃSKI (Konrad); PRZEMYSŁAW SEJMICKI (Janek)

- Publiczna debata ”Niepodległość. Ewolucja pojęcia i  jego percepcja” z udziałem profesorów  prawa konstytucyjnego, historii, stosunków międzynarodowych, ekonomii (godz. 13:30, Duża Scena)
Otwarta  publiczna debata z udziałem badaczy –specjalistów z zakresu historii, politologii, prawa i  stosunków międzynarodowych oraz publicystów  na temat  ewolucji pojęcia suwerenności państwowej  i współczesnego  rozumienia  niepodległości. Podczas debaty chcemy m.in. zająć się definicją niepodległości i  jej aktualną  relacją  z nadrzędnym postulatem  polskiej racji  stanu.
Do dyskusji na ten temat zaproszono m.in.:
•    panią dr Marię Żychowską
•    prof. Andrzeja Chwalbę (UJ)
•    prof. Krzysztofa Szczerskiego (UJ)
•    prof. Włodzimierza Bernackiego (UJ)Debatę poprowadzi Piotr Dziża (inTARnet.pl), jeden z głównych organizatorów Festiwalu.

- Wielki Koncert Bardów „Wyrwij murom zęby krat …” (godz. 17:00 i 20:00, Duża Scena)  z udziałem artystów:  Jana Pietrzaka, Andrzeja  Kołakowskiego, Lecha  Makowieckiego, Dawida Hallmanna, reżyserki Marii Dłużewskiej i artysty – plastyka Zbigniewa  Macieja Dowgiałlo.

Niedzielny blok inauguracyjny Festiwalu będzie jednocześnie swoistym „post scriptum” do kończonego w tym dniu  XXVII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Tarnowie (Msza Święta na zakończenie TKCH odprawiona zostanie o godz. 10:30 w Bazylice Katedralnej)

- „Zabrana Odbita Zadana. Najnowsza historia polskiej niepodległości”
Filmowy przegląd dokumentu historycznego  odbędzie się w kinie Marzenie i obejmować będzie trzy około trzygodzinne (11:00-14:00)   bloki tematyczne seansów, skierowanych głównie do uczniów szkół średnich. Łącznie zobaczymy 9 polskich  filmów dokumentalnych wyprodukowanych w ostatnich latach.

29 października (poniedziałek) godz. 11:00
Pierwszy blok tematyczny  pn. „Niepodległość utracona. Polska państwowość jako przeszkoda i łup” (filmy dotyczące wybranych aspektów nieprzyjaznej – wobec państwa polskiego – polityki sąsiadów i wielkich mocarstw w dwudziestoleciu międzywojennym,  podczas II wojny światowej i tuż po niej): 
- Co mogą martwi jeńcy ? reż A.Ferens
- Defilada zwycięzców  reż. G.Braun, R.Kaczmarek - 48 minut
- New Poland reż. G.Braun, R.Kaczmarek -  53 minuty

Seans filmu dokumentalnego „Niepodlegli” w reżyserii Agnieszki Piwar (35 minut) o deformacjach medialnego przekazu z ubiegłorocznego Marszu Niepodległości w Warszawie. Po filmie zaplanowano dyskusję  (godz. 18:00, Aula Starostwa Powiatowego w Tarnowie).

30 października (wtorek) godz. 11:00

Drugi blok tematyczny  „Być niepodległym. Niepodległość jako postawa” (filmy prezentujące patriotyczne wzorce postaw  Polaków, głównie młodych,  w różnych okresach najnowszej historii):
- Ochotnik do Auschwitz  (Rotmistrz Pilecki)  - 12 minut
- Więźniarki / Dziewczyny z jednej celi reż. P.Zarębski  -  87 minut
- Grupy oporu – reż. M.Dłużewska  - 48 minut

II Marsz Niepodległości ulicami Tarnowa (start ok. godz. 19:15 na ul. Krakowskiej, główny organizator: Oddział Stowarzyszenia KoLiber), organizowany w 94. rocznicę odzyskania niepodległości przez Tarnów. Poprzedzony zostanie Uroczystą Mszą Świętą w intencji Ojczyzny, którą odprawi J.E.  ks. Andrzej Jeż  Biskup Tarnowski w Kościele pw. św. Rodziny (XX Misjonarzy) o godzinie 18:00. Planowana trasa: ul. Krakowska (czoło Marszu uformowane zostanie  na wysokości pomnika Andrzeja Małkowskiego)  – Katedralna – plac Kazimierza – Rynek – ulica Rybna – Wałowa – Grób Nieznanego Żołnierza.

31 października (środa) godz. 11:00

Trzeci blok tematyczny pn. „Niepodległość. Zadanie trudniejsze niż przed Smoleńskiem ?” (swoiste filmowe zaduszki smoleńskie, mające ukazać rozmiar strat personalnych poniesionych przez polskie państwo w wyniku smoleńskiej tragedii, ale i wielkość przesłania pozostawionego całemu narodowi przez jej ofiary):
- Trwajcie (film  o  śp. Januszu Kurtyce i jego pracy w IPN) reż. A.Czerniakowska -  44 minuty
- Córka (opowieść Marty Kaczyńskiej o jej śp. rodzicach) -  reż. M.Dłużewska  - 22 minuty
- Zobaczyłem zjednoczony naród  (przejmujące wypowiedzi zagranicznych dziennikarzy o żałobie narodowej w Polsce po 10 kwietnia 2010 r.)  reż. A.Ferens - 47 minut
UWAGA:  Po ostatnim środowym seansie planowana jest około godzinna (multimedialna !) dyskusja podsumowująca przegląd z udziałem Marii Dłużewskiej – reżyserki dwóch prezentowanych  w nim  filmów oraz jednego z bohaterów filmu „Grupy oporu”- Zbigniewa Macieja Dowgiałły,   w latach 80. młodego działacza opozycji solidarnościowej, obecnie artysty – plastyka, jednego   z autorów głośnej wystawy „Nowa Sztuka Narodowa” (Muzeum Sztuki Nowoczesnej  w Warszawie, VI-VIII 2012 r.), na której prezentowany był m.in. jego obraz pt. „Smoleńsk”.

Wokół Festiwalu

W listopadzie  planowanych jest  jeszcze  kilka innych wydarzeń:  spotkania autorskie (m.in.  z Rafałem Ziemkiewiczem), seanse i dyskusje. Swoistym post scriptum do I edycji  Festiwalu będzie  dwudniowe  interdyscyplinarne  seminarium „Białe czy czarne plamy ? Między racją stanu  a zdradą narodową”:
4 listopada sygnatariusze Porozumienia – organizatorzy Festiwalu, uczestniczyć będą w XIV Zlocie Niepodległości na Cmentarzu Legionistów w Łowczówku, a 11 listopada – włączą się w oficjalne, organizowane przez samorząd, obchody Święta Niepodległości.
* Szczegóły dot. listopadowych imprez oraz  lista nazwisk wszystkich zaproszonych gości znane będą około połowy  października.

Oprac. Ryszard Zaprzałka
Źródło: inTARnet.pl


sobota, 27 października 2012, tarnowski_kurier_kulturalny

Polecane wpisy

  • -> Tarnów ma budżet na 2013 rok

    Teatr za tak małe pieniądze to jest parodia teatru - Ewelina Pietrowiak.  Zdecydowali o tym radni podczas sesji 20 grudnia. Za budżetem zagłoso

  • -> Pytania o sens

    Do repertuaru Teatru im. L. Solskiego w Tarnowie końcem października dołączyło nowe przedstawienie – „Piosenki o wierze i poświęceniu” Przemys

  • -> „Brzydal"

    Teatr im. L. Solskiego w Tarnowie zaprosił w sobotę 30 listopada 2012 o godz. 18.00 na kolejną premierę (studencką) w 59 sezonie artystycznym. Tym razem na MałeZnajdziesz nas w Google+
WSPARCIE DLA MATYSKA


Pegazem po Tarnowie 512

Tarnowski Teatr kończy sezon bez personalnych rewolucji. W nowy wejdzie z odrobinę mniejszym zespołem - aktorzy Jolanta Januszówna i Jerzy Ogrodnicki przechodzą na emeryturę. E. Pietrowiak, dyrektor artystyczna tarnowskiej sceny, bacznie przygląda się absolwentom szkół teatralnych, ale na razie nie zamierza powiększać etatowego zespołu. Gotowa jest też lista osób, które mają tworzyć reaktywowaną po latach Radę Artystyczną Teatru Solskiego. W jej składzie znajdą się m.in. aktorzy tarnowskiej sceny oraz… M. Smolis, związany z warszawskim Teatrem Syrena. Za nami również Debata Finałowa pomiędzy II LO i XVI LO, której przewodnią tezą był: „Tarnów to miasto sprzyjające młodym ludziom”. Całość tego oryginalnego projektu edukacyjnego (współfinansowany przez Szwajcarię), realizowanego w Tarnowie, to głównie zasługa stosunkowo młodego tarnowskiego Stowarzyszenia KANON, któremu przewodzą Iwona i Dariusz Snopkowscy. Zgodnie ze zasadą przyjętą w Tarnowskiej Lidze Debatanckiej, na godzinę przed pojedynkiem odbyło się losowanie stron. XVI LO przypadło bronienie tezy, II LO natomiast jej oskarżanie. A w Loży mędrców zasiedli m.in. prezydent Tarnowa R. Ścigała, redaktor naczelny Temi T. Bałchanowski i szef Działu promocji Radia RDN Małopolska M. Biedroń. Stosunkiem głosów 2:5 (małe punkty: 728:807) Loża opowiedziała się po stronie opozycji w tej debacie czyli II LO. Tym samym tytuł Mistrza Tarnowskiej Ligi Debatanckiej przypadł II Liceum Ogólnokształcącemu, XVI Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej zdobyło drugie miejsce. Należy przypomnieć, iż trzecie miejsce w rozgrywkach zajął Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Tarnowie. Już teraz Organizatorzy zapraszają na UROCZYSTĄ GALĘ w tarnowskim teatrze planowaną na 18-go czerwca, na której nastąpi wręczenie Pucharu Mistrza Tarnowskiej Ligi Debatanckiej, medali oraz pamiątkowych prezentów dla wszystkich uczestników projektu. Już po raz drugi w Tarnowie, w ramach obchodów Światowego Dnia Rozwoju Kultury, odbyła się „Doba Dla Kultury”. W trakcie „Doby” w dniach 31 maja (piątek) – 1 czerwca (sobota) można było, m.in.: zwiedzić kabiny projekcyjne Kina Marzenie, zobaczyć scenę „z drugiej strony” w tarnowskim Teatrze, spotkać się z M. Świetlickim i wziąć udział w koncercie „Świetlików” w Pałacyku Strzeleckim. Ponadto, spotkać się z postaciami z bajek na pikniku dla najmłodszych w Parku Strzeleckim, wziąć udział w warsztatach radiowych i telewizyjnych, uczestniczyć w próbie warsztatów wokalnych w TCK, zwiedzić introligatornię i dział starodruków MBP, zobaczyć wystawy w BWA, Muzeum Etnograficznym, siedzibie ZPAP, Galerii Aniołowo, Izbie Pamięci Światowego Związku Żołnierzy AK, zwiedzić Dworek Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. We wszystkich instytucjach biorących udział w „Dobie dla Kultury” można było zbierać okolicznościowe „stemple uczestnika”. Dla najaktywniejszych przewidziano nagrody. Miniony tydzień zakończył pierwszo czerwcowy, niestety deszczowy, blok imprez związanych z Dniem Dziecka, którego artystyczną dominantą był rozpoczynający się właśnie tego dnia w tarnowskim teatrze V Festiwal Spektakli Dziecięcych Mała Talia. Blisko 5000 dzieci z regionu tarnowskiego będzie miało okazję zobaczyć 5 tytułów zaprezentowanych przez aktorów z Rzeszowa, Częstochowy, Rabki i Tarnowa. Kończąc odnotujmy jeszcze symboliczną wizytę w Tarnowie najstarszego ocalałego z getta tarnowskiego Żyda 87 – letniego Leo Kleina…Z cyklu o tym i owym 162 czyli urodziny województwa...

Onegdaj, w sobotę województwo tarnowskie obchodziłoby 38. urodziny. Obchodziłoby, gdyby nie przestało istnieć. Stało się tak w wyniku reformy administracyjnej z 1stycznia1999 roku. W tym momencie na jego terenie mieszkało ponad 700 tys. ludzi. Dokładnie 1 czerwca 1975 Tarnów stał się stolicą nowo utworzonego województwa tarnowskiego. Graniczyło ono z województwami: krakowskim, kieleckim, tarnobrzeskim, rzeszowskim, krośnieńskim i nowosądeckim. 86 lat temu, dokładnie 4 czerwca, odbyło się uroczyste otwarcie Muzeum Miejskiego. Józef Jakubowski, drugi zastępca burmistrza Juliana Kryplewskiego, 7 stycznia 1927 roku złożył Radzie Miejskiej propozycję powołania „Muzeum Miasta Tarnowa”. Sześć dni później szanowne grono rajców jednogłośnie projekt przyjęło. Wspomniana uchwała rady z 13stycznia 1927 roku przewidywała przekazanie na cele muzeum dwóch pokoi na pierwszym piętrze kamienicy przy ulicy Krakowskiej 12, będącej własnością tzw. funduszu teatralnego (dziś mało kto pamięta, że to przy Krakowskiej w Tarnowie stanąć miał teatr). Pomieszczenia muzealne wyremontowano, po czym Józef Jakubowski przeniósł doń archiwum miejskie wraz z przejętymi depozytami. Żywe zainteresowanie tarnowskiej prasy towarzyszyło czteromiesięcznym przygotowaniom do uroczystego otwarcia ekspozycji, które nastąpiło wobec zgromadzonych przedstawicieli władz miasta 4 czerwca1927roku. Tarnowianie zaś mogli zwiedzać wystawę od dnia następnego. Inwentarz „Muzeum Miasta Tarnowa” pozwala określić charakterystykę zbiorów. Największy był zespół dokumentów dotyczących historii miasta, ważną część zasobów stanowiły przedmioty związane z dziejami miasta. (pik – za muzeum.tarnow.pl itarnow.pl)

NOWA ODSŁONA!

tarnowski kurier kulturalny:- - - - -