Blog > Komentarze do wpisu

-> Talia coraz bliżej

Znane są już dokładne dni i godziny prezentacji spektakli teatralnych w XIV Ogólnopolskim Festiwalu Komedii TALIA. Widzowie obejrzą 5 spektakli konkursowych oraz imprezy towarzyszące: premierę „Romancy” Solskiego, spotkanie z panem Sułkiem oraz Mariana Opanię i Wiktora Zborowskiego w kabaretowym „Super Duo”. Dokonane już rezerwacje wskazują, że wielbiciele teatru mogą mieć problem z otrzymaniem wejściówek na wybrane przez siebie spektakle.Talia rozpocznie się imprezą towarzyszącą jaką będzie premiera Tarnowskiego Teatru. Zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie, by nikt nie posądził gospodarzy, że są w uprzywilejowanej sytuacji – mówi Edward Żentara, dyrektor naczelny i artystyczny. To widzowie bowiem, tak jak w poprzedniej edycji TALII, wybiorą najlepszy spektakl, który otrzyma GRAND PRIX i nagrodę pieniężną.

Szczegółowy harmonogram TALII:
UROCZYSTE OTWARCIE FESTIWALU - PREMIERA
09.10 (sobota) – J. Chmielnik ROMANCA reż. Z. Kułagowski, obsada: M. Kufel, D.Majchrzak, M. Wiercichowski - Tarnowski Teatr im. L. Solskiego (czas: 120 min., godz.17.00 i 19:00, miejsce: Pałac Młodzieży)

IMPREZA TOWARSZYSZĄCA
10.10 (niedziela) – J. Janczarski KOCHAM PANA PANIE SUŁKU, reż. J. Kukuła, obsada: M. Lipińska, K. Kowalewski, A.Ferenc (czas: 80 min., godz. 19:00, miejsce: Pałac Młodzieży) Impreza towarzysząca

SPEKTAKLE KONKURSOWE:
11.10 (poniedziałek) – E. Ionesco LEKCJA SZALEŃSTWA, reż. W. Śmigasiewicz, obsada: J. Żółkowska, P. Holtz, W. Leśniak - Teatr Nowy – Zabrze, (czas:70 min., godz.17:00, 20:00; miejsce: Pałac Młodzieży)

12.10(wtorek) N.Simon BOŻYSZCZE KOBIET, reż. C. Morawski, obsada: H.Śleszyńska, A.Dereszowska, P.Gąsowski, A.Deka Teatr Capitol – Warszawa (czas: 150 min. godz. 17:00, 20:00, miejsce: Pałac Młodzieży)

3.10 (środa) – E. Jodłowska KLIMAKTERIUM ... I JUŻ, reż. C. Domagała, obsada: K. Sienkiewicz/ E. Złotowska, E. Jodłowska, E. Jarosik/ E. Śnieżanka, G. Zielińska/ B. Wrzesińska - Agencja Artystyczna KLIMATY – Warszawa (czas: 140 min. godz. 17:00, 20:15, miejsce: Pałac Młodzieży)

14.10 (czwartek) – P. Quilter DUETY, reż. W. Nurkowski, obsada: M. Barełkowska, T. Łomnicki
Teatr Ludowy – Kraków (godz.:17:00, 20:00, miejsce: Płac Młodzieży)

15.10 (piątek) A. Cichłowski SZCZĘŚLIWY DZIEŃ, reż. A. Grabarczyk, obsada: J. Kupińska, A. Grabarczyk, M. Siudym - Studio Mojotribe - Warszawa (godz.¬17:00, 20:00, miejsce: Pałac Młodzieży)
 
IMPREZA TOWARZYSZĄCA
16.10 (sobota) K.I. Gałczyński ILDEFONSJADA WEDŁUG HERMENEGILDY KOCIUBIŃSKIEJ reż. M. Krzysica, obsada: M.Krzysica, P. Gładysz, G. Komorowski - Tarnowski Teatr im. L. Solskiego (godz.17:00, miejsce: Pałac Młodzieży)

 GALA ZAKOŃCZENIA FESTIWALU
17.10 (niedziela) SUPER DUO, obsada: M. Opania, W. Zborowski
(godz.: 19:00, miejsce: Kino Marzenie

Od 13 lat w Tarnowie odbywa się Ogólnopolski Festiwal Komedii ,,Talia". Kolejna, 14. edycja Festiwalu odbywać się będzie na scenie w Pałacu Młodzieży oraz Kina Marzenie od 9 do 17 października 2010 roku.
Festiwal jest konfrontacją spektakli komediowych, ich różnorodnych gatunków i form. Każdy rok przynosi nowy, atrakcyjny program, stając się tym samym wydarzeniem interdyscyplinarnym, łączącym różne gatunki sztuki. Widzowie mają okazję zobaczyć najlepsze, najnowsze komedie teatralne. Wśród uczestników znajdą się w tym roku tacy artyści jak: Krystyna Sienkiewicz, Maja Barełkowska, Anna Dereszowska, Marta Lipińska, Hanna Śleszyńska, Paulina Holtz, Joanna Żółkowska, Marek Siudym, Krzysztof Kowalewski, Piotr Gąsowski czy Marian Opania z Wiktorem Zborowskim.
Główną częścią imprezy jest konkurs spektakli komediowych scen polskich Nagrodę główną stanowi statuetka „Tarnowskiej Talii". Przyznane zostaną również nagrody indywidualne dla aktorów i twórców. O kształcie Festiwalu ostatecznie decyduje dyrektor tarnowskiej sceny i dyrektor artystyczny Tarnowskiego Teatru im. L. Solskiego. W ciągu minionych 13. lat tarnowski festiwal zdobył uznanie w środowisku teatralnym, cieszy się dużym zainteresowaniem mediów oraz publiczności. Projekt współfinansowany jest z budżetu miasta Tarnowa, samorządu Województwa Małopolskiego oraz sponsorów: mecenasa teatru - Karpacką Spółkę Gazowniczą oraz sponsora głównego festiwalu - firmę TAURON S.A. Cały festiwal kosztował będzie ok. 305 tys. złotych.
Ceny biletów zostały ustalone na poziomie 35 zł. Karnet na całość festiwalu będzie kosztował 300 zł – zaznacza Rafał Balawejder, z-ca dyrektora. Mimo tej małej sali utrzymujemy ceny sprzed roku, by widzów było stać na zobaczenie jak najwięcej spektakli.


Dwa miliony, trzy lata realizacji - „Cztery TALIE roku”

W wyniku naboru konkursowego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Tarnowski Teatr w latach 2011-2013 przystąpi do realizacji projektu CZTERY TALIE ROKU. To największe przedsięwzięcie kulturalne i organizacyjne Solskiego od wielu lat. Cały projekt będzie kosztował ponad dwa miliony złotych, z czego połowa jest środkami europejskimi.

Chcę serdecznie podziękować marszałkowi Romanowi Ciepieli za wskazanie wędki – mówi Edward Żentara, dyrektor naczelny i artystyczny. Dzięki dobrej zespołowej pracy udało się stworzyć ciekawy projekt i dostać na niego dotację czyli po prostu złowić rybkę. Nie udałoby się zapewnić płynności finansowej tak dużego projektu, bez deklaracji o wsparciu ze strony Ryszarda Ścigały - prezydenta miasta Tarnowa. Czeka nas ogrom pracy, ale lubię takie duże wyzwania.

W ramach projektu przewidziano organizację:
Talia bez barier - adresowana do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz dzieci i młodzieży pełnosprawnej. Przedmiotem „Talii bez barier” będzie organizacja warsztatów, w których uczestniczyć będą pary dzieci. W ramach każdego warsztatu wyłoniona zostanie para dzieci, które po zakończeniu warsztatów wystąpią we wspólnej prezentacji kończącej daną Edycję.

Mała Talia – Adresatami tej części Projektu są dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. W projekcie na zasadzie współpracy uczestniczyć będą zatem szkoły i przedszkola. Założono udział kilkuset osób z Tarnowa i z terenu okolicznych gmin. Zaplanowano, iż każdy spektakl będzie przedstawiany w trybie objazdowym. Ponadto dodatkowa prezentacja będzie mieć miejsca w Teatrze Solskiego i będzie to premiera Teatru. Przedstawiciele szkół, przedszkoli i opiekunów zasiądą wraz z dziećmi we wspólnym jury, które wybierze najlepszy spektakl. Wykonaniem statuetki zajmą się uczestnicy warsztatów plastycznych realizowanych przy uczestnictwie Liceum Sztuk Plastycznych.

Ogólnopolski Festiwal Komedii TALIA – przedmiotem Festiwalu jest organizacja konkursu różnorodnych gatunków i form spektakli komediowych. Spośród zgłoszonych i rekomendowanych przez członków Komisji selekcyjnej spektakli, dokonany zostanie wybór. Ponadto prezentowana będzie premiera Teatru oraz spektakl międzynarodowy. Spektakle konkursowe oceni jury. Planuje się, że w Festiwalu uczestniczyć będzie kilkuset artystów oraz osób zaangażowanych oraz kilka tysięcy widzów. Wydarzenie zakończy gala finałowa.

Talia – Korzenie – w ramach ostatniego wydarzenia przeprowadzony zostanie przegląd zespołów amatorskich o charakterze regionalnym. W ramach wydarzenia planowana jest selekcja grup i indywidualnych wykonawców podczas przeglądów i konkursów o zasięgu regionalnym. Osiem najlepszych zespołów i indywidualnych wykonawców zostanie zakwalifikowanych do udziału w Festiwalu Talia – Korzenie, który odbędzie się na przełomie listopad/grudzień. Jury Festiwalu dokona wyboru 2 zespołów i /lub/ indywidualnych wykonawców do udziału we wspólnej produkcji końcowej .

Powyższe cztery wydarzenia będą realizowane w dwóch edycjach – w roku 2011 i 2012. Założeniem jest wyłonienie zwycięzców w łącznej liczbie ok. 72 osób. Osoby te wraz z profesjonalnymi twórcami przygotują wspólną produkcję w roku 2013. Łącznie odbędzie się 9 dużych imprez kulturalnych (w każdym roku po 4 wyżej wymienione oraz w roku 2013 (wspólna produkcja). W ramach tych wydarzeń odbędzie się 79 mniejszych warsztatów, spektakli, prezentacji czy wystaw. We wszystkich wydarzeniach będzie uczestniczyło ponad 20 tysięcy osób (w tym widzowie oraz artyści).

Planuje się powtórzenie cyklu czterech imprez w kolejnym roku – zaznacza Rafał Balawejder, z-ca dyrektora pomysłodawca oraz koordynator całego projektu. Przez dwa lata trwać będą eliminacje, po to, aby w trzecim roku wszyscy wygrani mogli przystąpić do wspólnej pracy i przy koordynacji działań ze strony Teatru oraz wsparcia merytorycznego zawodowych aktorów i twórców mogli wyprodukować wspólny spektakl. Dzięki temu zrealizujemy kolejny cel tj. łączenie działań artystycznych o wymiarze amatorskim, nieformalnym z teatrem instytucjonalnym.

Partnerami Projektu są: Miasto Tarnów, którego obowiązki w zakresie realizacji Projektu wykonywać będą Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowie, Pałac Młodzieży w Tarnowie, Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie oraz Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. Projekt realizowany w ramach konkursu Organizacja imprez kulturalnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym MRPO na lata 2007-2013. Całkowita wartość 2 149 tys. z czego 998 tys. stanowi dofinansowanie ze środków europejskich będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.


materiały nadesłane przez
Tarnowski Teatrponiedziałek, 27 września 2010, tarnowski_kurier_kulturalny

Polecane wpisy

  • -> Tarnów ma budżet na 2013 rok

    Teatr za tak małe pieniądze to jest parodia teatru - Ewelina Pietrowiak.  Zdecydowali o tym radni podczas sesji 20 grudnia. Za budżetem zagłoso

  • -> Pytania o sens

    Do repertuaru Teatru im. L. Solskiego w Tarnowie końcem października dołączyło nowe przedstawienie – „Piosenki o wierze i poświęceniu” Przemys

  • -> „Brzydal"

    Teatr im. L. Solskiego w Tarnowie zaprosił w sobotę 30 listopada 2012 o godz. 18.00 na kolejną premierę (studencką) w 59 sezonie artystycznym. Tym razem na MałeZnajdziesz nas w Google+
WSPARCIE DLA MATYSKA


Pegazem po Tarnowie 512

Tarnowski Teatr kończy sezon bez personalnych rewolucji. W nowy wejdzie z odrobinę mniejszym zespołem - aktorzy Jolanta Januszówna i Jerzy Ogrodnicki przechodzą na emeryturę. E. Pietrowiak, dyrektor artystyczna tarnowskiej sceny, bacznie przygląda się absolwentom szkół teatralnych, ale na razie nie zamierza powiększać etatowego zespołu. Gotowa jest też lista osób, które mają tworzyć reaktywowaną po latach Radę Artystyczną Teatru Solskiego. W jej składzie znajdą się m.in. aktorzy tarnowskiej sceny oraz… M. Smolis, związany z warszawskim Teatrem Syrena. Za nami również Debata Finałowa pomiędzy II LO i XVI LO, której przewodnią tezą był: „Tarnów to miasto sprzyjające młodym ludziom”. Całość tego oryginalnego projektu edukacyjnego (współfinansowany przez Szwajcarię), realizowanego w Tarnowie, to głównie zasługa stosunkowo młodego tarnowskiego Stowarzyszenia KANON, któremu przewodzą Iwona i Dariusz Snopkowscy. Zgodnie ze zasadą przyjętą w Tarnowskiej Lidze Debatanckiej, na godzinę przed pojedynkiem odbyło się losowanie stron. XVI LO przypadło bronienie tezy, II LO natomiast jej oskarżanie. A w Loży mędrców zasiedli m.in. prezydent Tarnowa R. Ścigała, redaktor naczelny Temi T. Bałchanowski i szef Działu promocji Radia RDN Małopolska M. Biedroń. Stosunkiem głosów 2:5 (małe punkty: 728:807) Loża opowiedziała się po stronie opozycji w tej debacie czyli II LO. Tym samym tytuł Mistrza Tarnowskiej Ligi Debatanckiej przypadł II Liceum Ogólnokształcącemu, XVI Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej zdobyło drugie miejsce. Należy przypomnieć, iż trzecie miejsce w rozgrywkach zajął Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Tarnowie. Już teraz Organizatorzy zapraszają na UROCZYSTĄ GALĘ w tarnowskim teatrze planowaną na 18-go czerwca, na której nastąpi wręczenie Pucharu Mistrza Tarnowskiej Ligi Debatanckiej, medali oraz pamiątkowych prezentów dla wszystkich uczestników projektu. Już po raz drugi w Tarnowie, w ramach obchodów Światowego Dnia Rozwoju Kultury, odbyła się „Doba Dla Kultury”. W trakcie „Doby” w dniach 31 maja (piątek) – 1 czerwca (sobota) można było, m.in.: zwiedzić kabiny projekcyjne Kina Marzenie, zobaczyć scenę „z drugiej strony” w tarnowskim Teatrze, spotkać się z M. Świetlickim i wziąć udział w koncercie „Świetlików” w Pałacyku Strzeleckim. Ponadto, spotkać się z postaciami z bajek na pikniku dla najmłodszych w Parku Strzeleckim, wziąć udział w warsztatach radiowych i telewizyjnych, uczestniczyć w próbie warsztatów wokalnych w TCK, zwiedzić introligatornię i dział starodruków MBP, zobaczyć wystawy w BWA, Muzeum Etnograficznym, siedzibie ZPAP, Galerii Aniołowo, Izbie Pamięci Światowego Związku Żołnierzy AK, zwiedzić Dworek Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. We wszystkich instytucjach biorących udział w „Dobie dla Kultury” można było zbierać okolicznościowe „stemple uczestnika”. Dla najaktywniejszych przewidziano nagrody. Miniony tydzień zakończył pierwszo czerwcowy, niestety deszczowy, blok imprez związanych z Dniem Dziecka, którego artystyczną dominantą był rozpoczynający się właśnie tego dnia w tarnowskim teatrze V Festiwal Spektakli Dziecięcych Mała Talia. Blisko 5000 dzieci z regionu tarnowskiego będzie miało okazję zobaczyć 5 tytułów zaprezentowanych przez aktorów z Rzeszowa, Częstochowy, Rabki i Tarnowa. Kończąc odnotujmy jeszcze symboliczną wizytę w Tarnowie najstarszego ocalałego z getta tarnowskiego Żyda 87 – letniego Leo Kleina…Z cyklu o tym i owym 162 czyli urodziny województwa...

Onegdaj, w sobotę województwo tarnowskie obchodziłoby 38. urodziny. Obchodziłoby, gdyby nie przestało istnieć. Stało się tak w wyniku reformy administracyjnej z 1stycznia1999 roku. W tym momencie na jego terenie mieszkało ponad 700 tys. ludzi. Dokładnie 1 czerwca 1975 Tarnów stał się stolicą nowo utworzonego województwa tarnowskiego. Graniczyło ono z województwami: krakowskim, kieleckim, tarnobrzeskim, rzeszowskim, krośnieńskim i nowosądeckim. 86 lat temu, dokładnie 4 czerwca, odbyło się uroczyste otwarcie Muzeum Miejskiego. Józef Jakubowski, drugi zastępca burmistrza Juliana Kryplewskiego, 7 stycznia 1927 roku złożył Radzie Miejskiej propozycję powołania „Muzeum Miasta Tarnowa”. Sześć dni później szanowne grono rajców jednogłośnie projekt przyjęło. Wspomniana uchwała rady z 13stycznia 1927 roku przewidywała przekazanie na cele muzeum dwóch pokoi na pierwszym piętrze kamienicy przy ulicy Krakowskiej 12, będącej własnością tzw. funduszu teatralnego (dziś mało kto pamięta, że to przy Krakowskiej w Tarnowie stanąć miał teatr). Pomieszczenia muzealne wyremontowano, po czym Józef Jakubowski przeniósł doń archiwum miejskie wraz z przejętymi depozytami. Żywe zainteresowanie tarnowskiej prasy towarzyszyło czteromiesięcznym przygotowaniom do uroczystego otwarcia ekspozycji, które nastąpiło wobec zgromadzonych przedstawicieli władz miasta 4 czerwca1927roku. Tarnowianie zaś mogli zwiedzać wystawę od dnia następnego. Inwentarz „Muzeum Miasta Tarnowa” pozwala określić charakterystykę zbiorów. Największy był zespół dokumentów dotyczących historii miasta, ważną część zasobów stanowiły przedmioty związane z dziejami miasta. (pik – za muzeum.tarnow.pl itarnow.pl)

NOWA ODSŁONA!

tarnowski kurier kulturalny:- - - - -