Blog > Komentarze do wpisu

-> Zbigniew Mirosławski

Rocznik 1958, ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji UJ, w Instytucie Historii Akademii Pedagogicznej w Krakowie i Wiedzę o społeczeństwie na Akademii Rzeszowskiej. Nauczyciel PLSP w Tarnowie. Czołowy tarnowski poeta. Redaktor i recenzent ponad 20 tomików poezji.  Od 2004 pełni funkcję wiceprzewodniczącego rady głównej Stowarzyszenia Autorów Polskich. Od 2004 do 2008 pełnił funkcję wiceprezesa Rady Oddziału Tarnowskiego Stowarzyszenia Autorów Polskich. Jest laureatem ogólnopolskich nagród literackich, m.in. w Konfrontacjach Poetyckich im. Haliny Poświatowskiej, Łódzkiej Wiosny Poetów. Redaguje pisma literackie, opublikował siedem tomików poezji: „Biuro poezji zagubionej” „Czasu bramy”, „Niebieska Góra”, „Ostoja”, „Te miejsca w których nas nie ma”, „Zastygłe pejzaże, oraz powieści dziennika z przełomu wieków pt. „Dzień za dniem” publikowanej na łamach „Kajetu Artystyczno – Kulturalnego” i „Aspiracji”. Publikował na łamach "Przekroju", "Gazety Krakowskiej", "Dziennika Polskiego" i w lokalnym tygodniku "TEMI". Członek Grupy Poetyckiej „Obserwatorium" funkcjonującej od 1985 r. Wiersze zamieszczał także w jej arkuszach literackich - "Wszystkie nasze liście", "Bramy poezji", "Podróże bliskie i dalekie". Od lat związany z Miejską Biblioteką Publiczną w Tarnowie, gdzie opiekuje się młodymi adeptami pióra.

mir

Czy poezja pomaga ci w życiu? Jeżeli zgodzimy się na elitarność poezji, tworzącą zamknięty krąg, w którym egzystują poeci, to ta elitarność jest co najmniej iluzoryczna.
 To dwa pytania. Pierwsze, czy poezja pomaga mi w moim życiu? Odpowiem na nie krótko. Tak. Drugie pytanie, „Czy poezja jest elitarna?”, z góry zakłada moją zgodę. Chcę tutaj dodać pewne zastrzeżenia. Powszechne „rozumienie” poezji zakłada, że poetą jest każdy rymopis czy tzw. „wierszokleta”. Dla mnie okolicznościowe rymy recytowane np. przy okazji czyichś imienin nie są poezją. Poezja elitarna natomiast to ta o ambicjach filozoficzno-ontologicznych. Jej dostępność (czytaj elitarność) iluzoryczna nie jest.

Josiph Brodski pisał o poezji jako prajęzyku ludzi, którzy w zaraniu swoich dziejów posługiwali się śpiewem – poezją. Czy poezja wraz z człowiekiem podlega ewolucji?
 To o czym pisał Brodski dotyczy choćby czasów homeryckich, kiedy teksty „Iliady” czy „Odysei” opowiadano z pamięci przy wykorzystaniu stóp poetyckich (w wersyfikacji iloczasowej). Język jest żywym instrumentem i jako taki podlega oczywiście zmianom wraz z rozwojem bądź regresem społeczno-kulturowym.

Żyjemy w zupełnie innych czasach niż wielcy romantycy. Czy łatwo pokonywać codzienną prozę i być jednocześnie w innym poetyckim świecie?
 Rozumiem, że pytanie dotyczy „prozy życia” a nie tej literackiej. Tak poezja jak i literatura są rodzajem ucieczki od rzeczywistości, choć tak naprawdę od rzeczywistości uciec się nie da. Istnieje bowiem i poetyka konkretu, i poetyka nonsensu. W tym rozumieniu można zacytować Edwarda Stachurę - „wszystko jest poezją”.

Pracujesz z młodzieżą, ocierasz się codziennie o artystyczne zmagania swoich uczniów, na pewno oceniasz ich wrażliwość. Na ile dzisiejsza młodzież przygotowana jest do przeżywania poezji?
 Spośród młodzieży naszego „Plastyka” spora grupa uczniów próbuje swoich sił na  niwie literackiej. Świadczy to nie tylko o dobrym przygotowaniu do odbioru ale i o talentach twórczych. Te jak słusznie zauważasz „zmagania artystyczne”, aby „odpowiednie dać rzeczy słowo” są wynikiem uwrażliwienia na sztukę i sposoby jej komunikacji.

A ty? Co w twoim życiu robi poezja?
 Każdy spotkany człowiek może być „otwartą książką”. Trzeba tylko umieć go „przeczytać”. Lektura innych poetów daje mi pojęcie o szerokiej skali poetyckiego oddziaływania. Moich sześć zbiorów wierszy to nie tylko liryczny pamiętnik. Przede wszystkim to dyskurs ze światem.

Nie tak jeszcze dawno poeci byli bardzo potrzebni władzy. A obecnie? Nie widać współczesnych Gałczyńskich i Broniewskich. Czy to już koniec socrealizmu?
 Sztuka realistyczna w formie i socjalistyczna w treści od początku była nieporozumieniem. Sztuka a więc i poezja to nie nachalna propaganda. Gałczyński i Broniewski dzisiaj nie napisali by już takich utworów. Władza, która chce rozumieć sztukę i docenia jej znaczenie nie trafia się często. Na szczęście „dyktaturę ciemniaków” mamy za sobą.

Bursa pisał, ze poeta cierpi za miliony z małymi przerwami na toaletę. Kiedy cierpi za miliony Zbigniew Mirosławski?
   Każdy kto nie jest obojętny, kogo nie dotknęła coraz bardziej niestety powszechna znieczulica, musi reagować. Reakcją poety jest wiersz, refleksja w nim zawarta. Ona czyni nas lepszymi. „Zjadaczy chleba, może nie w anioły, „przerabia”, jak chce Słowacki, ale chroni przed tym, żeby dookoła nie pozostały same matoły”. Piszę zatem dla wszystkich ale każdy czyta tylko tyle na ile go stać!


Jerzy Reuter
(Gazeta Krakowska)poniedziałek, 01 marca 2010, tarnowski_kurier_kulturalny

Polecane wpisy

  • - > Świetlicki w parku

    W drugiej edycji projektu „Doba dla kultury”, która odbywała się w Tarnowie 31 maja i 1 czerwca, poczesne miejsce przypadło dubeltowemu spotkaniu z

  • -> Jak Piłsudski obalił rząd Witosa

    Chłop z Wierzchosławic przewidział, że marszałek przejmie władzę na drodze przewrotu? Był piękny maj 1926 roku. W stolicy jednak mało kto z beztroską patrzył na

  • -> Paleta Marty Odbierzychleb

    Malarstwo „pani od polskiego” to przede wszystkim kwiaty, pejzaże i ostatnio portrety. Aktualnie oglądać je można w nauczycielskiej Galerii „PZnajdziesz nas w Google+
WSPARCIE DLA MATYSKA


Pegazem po Tarnowie 512

Tarnowski Teatr kończy sezon bez personalnych rewolucji. W nowy wejdzie z odrobinę mniejszym zespołem - aktorzy Jolanta Januszówna i Jerzy Ogrodnicki przechodzą na emeryturę. E. Pietrowiak, dyrektor artystyczna tarnowskiej sceny, bacznie przygląda się absolwentom szkół teatralnych, ale na razie nie zamierza powiększać etatowego zespołu. Gotowa jest też lista osób, które mają tworzyć reaktywowaną po latach Radę Artystyczną Teatru Solskiego. W jej składzie znajdą się m.in. aktorzy tarnowskiej sceny oraz… M. Smolis, związany z warszawskim Teatrem Syrena. Za nami również Debata Finałowa pomiędzy II LO i XVI LO, której przewodnią tezą był: „Tarnów to miasto sprzyjające młodym ludziom”. Całość tego oryginalnego projektu edukacyjnego (współfinansowany przez Szwajcarię), realizowanego w Tarnowie, to głównie zasługa stosunkowo młodego tarnowskiego Stowarzyszenia KANON, któremu przewodzą Iwona i Dariusz Snopkowscy. Zgodnie ze zasadą przyjętą w Tarnowskiej Lidze Debatanckiej, na godzinę przed pojedynkiem odbyło się losowanie stron. XVI LO przypadło bronienie tezy, II LO natomiast jej oskarżanie. A w Loży mędrców zasiedli m.in. prezydent Tarnowa R. Ścigała, redaktor naczelny Temi T. Bałchanowski i szef Działu promocji Radia RDN Małopolska M. Biedroń. Stosunkiem głosów 2:5 (małe punkty: 728:807) Loża opowiedziała się po stronie opozycji w tej debacie czyli II LO. Tym samym tytuł Mistrza Tarnowskiej Ligi Debatanckiej przypadł II Liceum Ogólnokształcącemu, XVI Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej zdobyło drugie miejsce. Należy przypomnieć, iż trzecie miejsce w rozgrywkach zajął Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Tarnowie. Już teraz Organizatorzy zapraszają na UROCZYSTĄ GALĘ w tarnowskim teatrze planowaną na 18-go czerwca, na której nastąpi wręczenie Pucharu Mistrza Tarnowskiej Ligi Debatanckiej, medali oraz pamiątkowych prezentów dla wszystkich uczestników projektu. Już po raz drugi w Tarnowie, w ramach obchodów Światowego Dnia Rozwoju Kultury, odbyła się „Doba Dla Kultury”. W trakcie „Doby” w dniach 31 maja (piątek) – 1 czerwca (sobota) można było, m.in.: zwiedzić kabiny projekcyjne Kina Marzenie, zobaczyć scenę „z drugiej strony” w tarnowskim Teatrze, spotkać się z M. Świetlickim i wziąć udział w koncercie „Świetlików” w Pałacyku Strzeleckim. Ponadto, spotkać się z postaciami z bajek na pikniku dla najmłodszych w Parku Strzeleckim, wziąć udział w warsztatach radiowych i telewizyjnych, uczestniczyć w próbie warsztatów wokalnych w TCK, zwiedzić introligatornię i dział starodruków MBP, zobaczyć wystawy w BWA, Muzeum Etnograficznym, siedzibie ZPAP, Galerii Aniołowo, Izbie Pamięci Światowego Związku Żołnierzy AK, zwiedzić Dworek Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. We wszystkich instytucjach biorących udział w „Dobie dla Kultury” można było zbierać okolicznościowe „stemple uczestnika”. Dla najaktywniejszych przewidziano nagrody. Miniony tydzień zakończył pierwszo czerwcowy, niestety deszczowy, blok imprez związanych z Dniem Dziecka, którego artystyczną dominantą był rozpoczynający się właśnie tego dnia w tarnowskim teatrze V Festiwal Spektakli Dziecięcych Mała Talia. Blisko 5000 dzieci z regionu tarnowskiego będzie miało okazję zobaczyć 5 tytułów zaprezentowanych przez aktorów z Rzeszowa, Częstochowy, Rabki i Tarnowa. Kończąc odnotujmy jeszcze symboliczną wizytę w Tarnowie najstarszego ocalałego z getta tarnowskiego Żyda 87 – letniego Leo Kleina…Z cyklu o tym i owym 162 czyli urodziny województwa...

Onegdaj, w sobotę województwo tarnowskie obchodziłoby 38. urodziny. Obchodziłoby, gdyby nie przestało istnieć. Stało się tak w wyniku reformy administracyjnej z 1stycznia1999 roku. W tym momencie na jego terenie mieszkało ponad 700 tys. ludzi. Dokładnie 1 czerwca 1975 Tarnów stał się stolicą nowo utworzonego województwa tarnowskiego. Graniczyło ono z województwami: krakowskim, kieleckim, tarnobrzeskim, rzeszowskim, krośnieńskim i nowosądeckim. 86 lat temu, dokładnie 4 czerwca, odbyło się uroczyste otwarcie Muzeum Miejskiego. Józef Jakubowski, drugi zastępca burmistrza Juliana Kryplewskiego, 7 stycznia 1927 roku złożył Radzie Miejskiej propozycję powołania „Muzeum Miasta Tarnowa”. Sześć dni później szanowne grono rajców jednogłośnie projekt przyjęło. Wspomniana uchwała rady z 13stycznia 1927 roku przewidywała przekazanie na cele muzeum dwóch pokoi na pierwszym piętrze kamienicy przy ulicy Krakowskiej 12, będącej własnością tzw. funduszu teatralnego (dziś mało kto pamięta, że to przy Krakowskiej w Tarnowie stanąć miał teatr). Pomieszczenia muzealne wyremontowano, po czym Józef Jakubowski przeniósł doń archiwum miejskie wraz z przejętymi depozytami. Żywe zainteresowanie tarnowskiej prasy towarzyszyło czteromiesięcznym przygotowaniom do uroczystego otwarcia ekspozycji, które nastąpiło wobec zgromadzonych przedstawicieli władz miasta 4 czerwca1927roku. Tarnowianie zaś mogli zwiedzać wystawę od dnia następnego. Inwentarz „Muzeum Miasta Tarnowa” pozwala określić charakterystykę zbiorów. Największy był zespół dokumentów dotyczących historii miasta, ważną część zasobów stanowiły przedmioty związane z dziejami miasta. (pik – za muzeum.tarnow.pl itarnow.pl)

NOWA ODSŁONA!

tarnowski kurier kulturalny:- - - - -