Blog > Komentarze do wpisu

-> Rocznica święceń biskupa Władysława Bobowskiego

Humanum indivinare, czyli: "To, co ludzkie przebóstwiać".

Hasło pasterskiej posługi biskupa Władysława Bobowskiego.


35. rocznica przyjęcia święceń biskupich przez biskupa Władysława Bobowskiego przypadła 2 lutego. Biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej osiągnął już wiek emerytalny i złożył na ręce Ojca Świętego - zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego - rezygnację z pełnionego urzędu, która została przyjęta. Diecezjanie podziękowali mu za posługę w sobotę 6 lutego podczas uroczystości w Bazylice Katedralnej w Tarnowie.
Tego dnia o godzinie 12.00, w katedrze odprawiona została uroczysta Msza św. transmitowana przez diecezjalne Radio RDN Małopolska. Uczestniczyli w niej wszyscy tarnowscy biskupi: ordynariusz diecezji tarnowskiej bp Wiktor Skworc, ST. Budzik – sekretarz generalny Episkopatu Polski, Wł. Lechowicz i A. Jeż, a także liczni duchowni, siostry zakonne i świeccy m.in. z rodzinnego Tropia i parafii Ryglice, w której biskup pracował tuż po święceniach kapłańskich. Dostojny jubilat jest m.in. honorowym obywatelem Tarnowa i Ryglic. Z okazji rocznicy, nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk wystosował specjalny list do jubilata. W dokumencie jest nawiązanie do przyjęcia przez Ojca świętego rezygnacji z pełnionego urzędu biskupa pomocniczego po przejściu na emeryturę. Papież złożył biskupowi podziękowania za posługę kapłańską i biskupią. - „Wniósł ks. biskup nieoceniony wkład w pasterzowanie tej szczególnie bogatej w powołania diecezji, wspomagając jej kolejnych biskupów diecezjalnych. Wizytacje kanoniczne, udzielanie sakramentu bierzmowania, praca w kurii, seminarium i w Instytucie Teologicznym, pełnienie urzędu wikariusza generalnego to tylko niektóre posługi, które z zaangażowaniem pełnił ks. biskup dla dobra wiernych diecezji tarnowskiej" czytamy w dokumencie. W liście są także słowa uznania za wkład w prace Episkopatu Polski, a zwłaszcza w Komisji Duszpasterstwa Młodzieży, Komisji Duszpasterstwa Turystycznego, Komisji ds. Zakonnych i Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Nuncjusz podziękował biskupowi za apostolski trud i poprosił, aby nadal wspomagał doświadczeniem i radą, diecezję tarnowską i Konferencję Episkopatu Polski. Homilię podczas Mszy św. wygłosił ordynariusz diecezji tarnowskiej bp Wiktor Skworc, który dziękował swojemu współpracownikowi za wierną posługę Bogu i ludziom. - „Biskup Władysław zbliżał się do ludzi, aby nawiązać z nimi zbawczy dialog, w którym łączył prawdę z miłością, zrozumienie z dobrocią; jasność wyrażania się połączył z pokorą i łagodnością, roztropność z zaufaniem, co czyniło go duchowym ojcem i przyjacielem" powiedział kaznodzieja.

Pasterz Kościoła tarnowskiego podziękował biskupowi, że - „ze swego słownika wykreślił słowo "nie", jeśli chodzi o kapłańskie posługiwanie; byłeś zawsze kapłanem i biskupem na "tak" wobec wezwań Boga i ludzi".
Biskup Skworc podkreślił ponadto, że biskup senior "pozostaje w łodzi Kościoła tarnowskiego", życzył aby Bóg obdarzył go potrzebnymi siłami, by nadal służył Kościołowi.
Na zakończenie uroczystości biskup Władysław Bobowski powiedział, że jubileusz jest okazją, aby uświadomić sobie wielkość Bożego daru i odpowiedzialność, która z tym darem się wiąże.
Biskup wspomina, że był to pracowity czas, podczas którego doświadczył wiele życzliwości od ludzi. „Wizytacje w parafiach, tysiące bierzmowanych, którzy przypominają mi się, że udzieliłem im tego sakramentu, to bardzo cieszy” mówi bp Bobowski. Jubilat słynie z wielkiego serca dla potrzebujących. „Wiem co to znaczy być głodnym i nie mieć się w co ubrać. Pochodzę z rodziny, gdzie były trudne warunki materialne. Nauczyłem się rozumieć ludzi potrzebujących. Łatwiej mi dostrzegać biedę” dodaje jubilat.Biskup Władysław Bobowski urodził się w dniu 19 marca 1932 r. w Tropiu. Po złożeniu egzaminu dojrzałości wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych otrzymał święcenia kapłańskie w dniu 23 czerwca 1957 r. Pracował jako wikariusz w parafii Ryglice, był katechetą w Tarnowie (1961-1962). Podjął studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie otrzymał tytuł doktora teologii oraz na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Pełnił funkcję ojca duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie (1969-75), był wykładowcą teologii życia wewnętrznego (1969-99).
 Mianowany biskupem pomocniczym przyjął sakrę biskupią w katedrze tarnowskiej w dniu 2 lutego 1975 r., z rąk ówczesnego biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza. Jako biskup pomocniczy w czasie 35 lat posługi pełnił obowiązki wikariusza generalnego, a w zakresie tego urzędu troszczył się o stałą formację duchową kapłanów oraz osób konsekrowanych i koordynował pracę Duszpasterstwa Rodzin. Pasterską troską otaczał Klub Inteligencji Katolickiej, duszpasterstwa specjalistyczne oraz biednych, uzależnionych i potrzebujących duchowego oraz materialnego wsparcia. Podejmował również wiele cennych inicjatyw i zadań; m.in. był inicjatorem organizowania letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z diecezji, zwanego „Wakacje z Bogiem". Dzięki niemu powstała i rozwinęła się Dziewczęca Służba Maryjna.W ramach Konferencji Episkopatu Polski pełnił funkcję: Przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa Młodzieży; vice Przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa Turystycznego, należał również do Komisji ds. Zakonnych, Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.


DSI - Diecezjalny Serwis Informacyjny


foto by Grzegorz Golecwtorek, 09 lutego 2010, tarnowski_kurier_kulturalny

Polecane wpisy

  • - > Świetlicki w parku

    W drugiej edycji projektu „Doba dla kultury”, która odbywała się w Tarnowie 31 maja i 1 czerwca, poczesne miejsce przypadło dubeltowemu spotkaniu z

  • -> Jak Piłsudski obalił rząd Witosa

    Chłop z Wierzchosławic przewidział, że marszałek przejmie władzę na drodze przewrotu? Był piękny maj 1926 roku. W stolicy jednak mało kto z beztroską patrzył na

  • -> Paleta Marty Odbierzychleb

    Malarstwo „pani od polskiego” to przede wszystkim kwiaty, pejzaże i ostatnio portrety. Aktualnie oglądać je można w nauczycielskiej Galerii „PZnajdziesz nas w Google+
WSPARCIE DLA MATYSKA


Pegazem po Tarnowie 512

Tarnowski Teatr kończy sezon bez personalnych rewolucji. W nowy wejdzie z odrobinę mniejszym zespołem - aktorzy Jolanta Januszówna i Jerzy Ogrodnicki przechodzą na emeryturę. E. Pietrowiak, dyrektor artystyczna tarnowskiej sceny, bacznie przygląda się absolwentom szkół teatralnych, ale na razie nie zamierza powiększać etatowego zespołu. Gotowa jest też lista osób, które mają tworzyć reaktywowaną po latach Radę Artystyczną Teatru Solskiego. W jej składzie znajdą się m.in. aktorzy tarnowskiej sceny oraz… M. Smolis, związany z warszawskim Teatrem Syrena. Za nami również Debata Finałowa pomiędzy II LO i XVI LO, której przewodnią tezą był: „Tarnów to miasto sprzyjające młodym ludziom”. Całość tego oryginalnego projektu edukacyjnego (współfinansowany przez Szwajcarię), realizowanego w Tarnowie, to głównie zasługa stosunkowo młodego tarnowskiego Stowarzyszenia KANON, któremu przewodzą Iwona i Dariusz Snopkowscy. Zgodnie ze zasadą przyjętą w Tarnowskiej Lidze Debatanckiej, na godzinę przed pojedynkiem odbyło się losowanie stron. XVI LO przypadło bronienie tezy, II LO natomiast jej oskarżanie. A w Loży mędrców zasiedli m.in. prezydent Tarnowa R. Ścigała, redaktor naczelny Temi T. Bałchanowski i szef Działu promocji Radia RDN Małopolska M. Biedroń. Stosunkiem głosów 2:5 (małe punkty: 728:807) Loża opowiedziała się po stronie opozycji w tej debacie czyli II LO. Tym samym tytuł Mistrza Tarnowskiej Ligi Debatanckiej przypadł II Liceum Ogólnokształcącemu, XVI Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej zdobyło drugie miejsce. Należy przypomnieć, iż trzecie miejsce w rozgrywkach zajął Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Tarnowie. Już teraz Organizatorzy zapraszają na UROCZYSTĄ GALĘ w tarnowskim teatrze planowaną na 18-go czerwca, na której nastąpi wręczenie Pucharu Mistrza Tarnowskiej Ligi Debatanckiej, medali oraz pamiątkowych prezentów dla wszystkich uczestników projektu. Już po raz drugi w Tarnowie, w ramach obchodów Światowego Dnia Rozwoju Kultury, odbyła się „Doba Dla Kultury”. W trakcie „Doby” w dniach 31 maja (piątek) – 1 czerwca (sobota) można było, m.in.: zwiedzić kabiny projekcyjne Kina Marzenie, zobaczyć scenę „z drugiej strony” w tarnowskim Teatrze, spotkać się z M. Świetlickim i wziąć udział w koncercie „Świetlików” w Pałacyku Strzeleckim. Ponadto, spotkać się z postaciami z bajek na pikniku dla najmłodszych w Parku Strzeleckim, wziąć udział w warsztatach radiowych i telewizyjnych, uczestniczyć w próbie warsztatów wokalnych w TCK, zwiedzić introligatornię i dział starodruków MBP, zobaczyć wystawy w BWA, Muzeum Etnograficznym, siedzibie ZPAP, Galerii Aniołowo, Izbie Pamięci Światowego Związku Żołnierzy AK, zwiedzić Dworek Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. We wszystkich instytucjach biorących udział w „Dobie dla Kultury” można było zbierać okolicznościowe „stemple uczestnika”. Dla najaktywniejszych przewidziano nagrody. Miniony tydzień zakończył pierwszo czerwcowy, niestety deszczowy, blok imprez związanych z Dniem Dziecka, którego artystyczną dominantą był rozpoczynający się właśnie tego dnia w tarnowskim teatrze V Festiwal Spektakli Dziecięcych Mała Talia. Blisko 5000 dzieci z regionu tarnowskiego będzie miało okazję zobaczyć 5 tytułów zaprezentowanych przez aktorów z Rzeszowa, Częstochowy, Rabki i Tarnowa. Kończąc odnotujmy jeszcze symboliczną wizytę w Tarnowie najstarszego ocalałego z getta tarnowskiego Żyda 87 – letniego Leo Kleina…Z cyklu o tym i owym 162 czyli urodziny województwa...

Onegdaj, w sobotę województwo tarnowskie obchodziłoby 38. urodziny. Obchodziłoby, gdyby nie przestało istnieć. Stało się tak w wyniku reformy administracyjnej z 1stycznia1999 roku. W tym momencie na jego terenie mieszkało ponad 700 tys. ludzi. Dokładnie 1 czerwca 1975 Tarnów stał się stolicą nowo utworzonego województwa tarnowskiego. Graniczyło ono z województwami: krakowskim, kieleckim, tarnobrzeskim, rzeszowskim, krośnieńskim i nowosądeckim. 86 lat temu, dokładnie 4 czerwca, odbyło się uroczyste otwarcie Muzeum Miejskiego. Józef Jakubowski, drugi zastępca burmistrza Juliana Kryplewskiego, 7 stycznia 1927 roku złożył Radzie Miejskiej propozycję powołania „Muzeum Miasta Tarnowa”. Sześć dni później szanowne grono rajców jednogłośnie projekt przyjęło. Wspomniana uchwała rady z 13stycznia 1927 roku przewidywała przekazanie na cele muzeum dwóch pokoi na pierwszym piętrze kamienicy przy ulicy Krakowskiej 12, będącej własnością tzw. funduszu teatralnego (dziś mało kto pamięta, że to przy Krakowskiej w Tarnowie stanąć miał teatr). Pomieszczenia muzealne wyremontowano, po czym Józef Jakubowski przeniósł doń archiwum miejskie wraz z przejętymi depozytami. Żywe zainteresowanie tarnowskiej prasy towarzyszyło czteromiesięcznym przygotowaniom do uroczystego otwarcia ekspozycji, które nastąpiło wobec zgromadzonych przedstawicieli władz miasta 4 czerwca1927roku. Tarnowianie zaś mogli zwiedzać wystawę od dnia następnego. Inwentarz „Muzeum Miasta Tarnowa” pozwala określić charakterystykę zbiorów. Największy był zespół dokumentów dotyczących historii miasta, ważną część zasobów stanowiły przedmioty związane z dziejami miasta. (pik – za muzeum.tarnow.pl itarnow.pl)

NOWA ODSŁONA!

tarnowski kurier kulturalny:- - - - -