Blog > Komentarze do wpisu

-> Jubileusz tarnowskich fotografików

Od 22 października w Tarnowskiem Centrum Kultury oglądać można retrospektywną wystawę prac członków Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Okazja do zaprezentowania wystawy jest zupełnie wyjątkowa: jubileusz 77- lecia istnienia tego niezwykle zasłużonego dla miasta Towarzystwa. Niewiele towarzystw fotograficznych w Polsce może pochwalić się tak długą i owocną aktywnością. – Jak wiadomo siódemka jest cyfrą szczęśliwą, a tym roku mamy ich aż dwie – mówi Dariusz Kobylański, komisarz jubileuszowej  wystawy – Zapewne dlatego ten rok jest tak bardzo udany dla naszego stowarzyszenia. Rzeczywiście po kilku latach ciszy TTF znów jest obecne na mapie kulturalnej miasta. Członkowie Towarzystwa uczestniczyli w wielu wystawach i konkursach krajowych i zagranicznych, indywidualnych i zbiorowych, odnosząc liczne sukcesy. Ich autorami byli m.in. Piotr Bernacki, Jan Boczar, Hubert Burzawa, Piotr Góryjowski, Tadeusz Koniarz, Stanisław Kusiak, Bartosz Połeć, Daniel Sielawski, Jacek Szwed,  Andrzej Tylko, Dariusz Zaród. Na obecnej jubileuszowej wystawie, której wernisaż odbył się we środę 21 października gromadząc prawdziwe tłumy koneserów sztuki fotograficznej, pokazano artystyczny dorobek dwudziestu członków Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego, spośród których najmłodszy ma 17 lat, a najstarszy trzy razy dłużej fotografuje. Tak przygotowana ekspozycja daje możliwość porównania różnic w spojrzeniu, warsztacie, a nawet modzie panującej w fotografii na przestrzeni ostatnich 50 lat. Prace tarnowskich fotografików, oprócz wyżej wymienionych wystawione jeszcze przez: Janusza Fleka, Jana Gomołę, Michała Imiołka, Wojciecha i Dariusza Kobylańskich, Michała i Stanisława Kusiaków, Jakuba Ochnio, Wojciecha Poniewierskiego, Stanisława Podlewskiego, Justyny Ryby, Tomasza Sobczaka, Anny Ufir, Bronisława Wiatra i Marcina Wiśniewskiego reprezentują różne nurty -  fotografię kreacyjną, reportaż, sport, wreszcie fotografię czysto estetyczną. Ich wspólną cechą są niewątpliwie wysoki stopień profesjonalizmu autorów, ich pasja i ciekawość w fotograficznym podglądaniu otaczającego nas świata. Jubileusz TTF zbiega się też w czasie z 170 – leciem istnienia fotografii w ogóle. Nie sposób przy tej rocznicowej okazji nie wspomnieć o pierwszym, znaczącym sukcesie tarnowskiego fotografika inż. Joachima Traczyka, który w 1902 roku  zdobył złoty medal na wielkiej wystawie fotograficznej w Krakowie. Poza stricte artystycznym aspektem obecna ekspozycja może być także znakomitą pomocą dydaktyczną, otwierającą pole do dyskusji o roli fotografii i powinnościach ludzi uprawiających ten pasjonujący zawód. Z okazji tego okrągłego jubileuszu nestor tarnowskich fotografików Jan Gomoła, jeden z założycieli TTF (podobnie jak Lucjan Rohrenschef, Jan Pękala i Bronislaw Wiatr), napisał specjalny list - przesłanie przedstawiający historię i twórcze dokonania Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego, który publikujemy w całości poniżej.Takiego jubileuszu jeszcze nie było! 77 lat Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego zdarzyło się po raz pierwszy, jedyny i niepowtarzalny. To zupełnie nietypowy jubileusz, wbrew dotychczasowym zwyczajom preferującym bardziej "okrągłe" rocznice.
Z jakiego więc powodu dla organizacji wystawy jubileuszowej wybrano nieco dziwne i tajemnicze dwie siódemki, dlaczego tradycyjne 75 lat działalności nie było wystarczającą okazją do święta tarnowskiej fotografii amatorskiej, profesjonalnej i artystycznej?
Powód może być bardzo istotny - właśnie w tym roku obchodzimy 170-lecie istnienia fotografii na świecie, w Europie i w Polsce. Wiadomo że w pamiętnym roku 1839 Francja bezinteresownie oddała wynalazek dagerotypii w użytkowanie całej ludzkości i tym samym zaczęła się era fotografii, a później również filmu i telewizji... Oczywiście data tego wynalazku jest nieco umowna, bo pierwsze zdjęcie Joseph Nicephore Niepce miał uzyskać już w roku 1816, a od roku 1822 regularnie wykonywał zdjęcia metodą heliografii. Kolejny wynalazca Louis Jacques Daguerre, przez jakiś czas konkurent a potem wspólnik Niepce'a, już od roku 1837 wykonywał zdjęcia opracowaną przez siebie metodą dagerotypii. Ta właśnie metoda od roku 1839 zaczęła "podbój" świata, zmieniając nasze spojrzenie na sztukę i świat, oraz znajdując coraz to nowe zastosowania. Wywarła ona wielkie wrażenie na ówczesnych ludziach; wbrew ich obawom nie "zabiła" jednak malarstwa, choć wielu malarzy zostało fotografami... Do grona wynalazców fotografii dołączył wkrótce kolejny Francuz, Hippolyte Bayard - autor kolejnej metody, a następnie Anglik, Fox Talbot, tworząc metodę kalotypii, zwanej też talbotypią. Nad rozwojem fotografii pracowało później bardzo wielu wynalazców, konstruktorów i uczonych; wśród nich wyróżnijmy kolejnego Francuza, prekursora fotografii barwnej, nazwiskiem Louis Ducos du Hauron, który około roku 1870 stworzył podstawy teoretyczno-techniczne metody addytywnej i subtraktywnej oraz wykonał pierwsze eksperymentalne zdjęcia kolorowe. Wśród polskich wynalazców pracujących nad rozwojem techniki fotograficznej, niewątpliwie na czoło wybija się Jan Szczepanik (1872-1926), autor szeregu wynalazków z dziedziny tkactwa, telewizji, filmu barwnego i fotografii barwnej, jak wiemy, związany rodzinnie z Tarnowem.
Fotografia zawodowa w Tarnowie zaczęła się rozwijać w latach 60. XIX wieku - działało w tej dziedzinie wielu znakomitych fotografów, jak chociażby Leon Starża Majewski czy Tadeusz Mroczkowski. Pod koniec XIX i na początku XX wieku rozwijała się amatorska fotografia artystyczna, której najwybitniejszymi przedstawicielami byli inż. Joachim Traczyk, laureat konkursów fotograficznych w 1902 roku w Krakowie i w 1903 - we Lwowie, oraz profesor Seminarium Nauczycielskiego, Bolesław Łazarski, autor zdjęć w monografii "Dzieje miasta Tarnowa" - obydwaj znani również z publikacji artykułów i zdjęć w pismach fotograficznych.
Wróćmy jednak do naszego jubileuszu związanego z Tarnowskim Towarzystwem Fotograficznym. Na przełomie lat 1931/1932 trzech tarnowskich doktorów, a równocześnie wybitnych fotografów-amatorów: adwokat - Karol Fusiarski, naczelnik Sądu Grodzkiego - Walerian Reiss, profesor Państwowego Gimnazjum III w Tarnowie - Emilian Carewicz, doprowadziło do powstania Tarnowskiego Towarzystwa Miłośników Fotografii. Towarzystwo to ostatecznie ukonstytuowało się w lutym 1932 roku, a już w kwietniu tego roku urządziło pierwszy Ogólnopolski Salon Fotografiki w Tarnowie. TTMF działało aktywnie do roku 1939, ale niestety II wojna światowa zakończyła tę działalność... Wielu członków TTMF nie przeżyło wojny, więc po roku 1945 trzeba było zaczynać od nowa.
Tuż po wojnie rozpoczęto próby wznowienia działalności fotograficznej, ale dopiero w roku 1952 powstał oddział Polskiego Towarzystwa Fotograficznego w Mościcach, przy Zakładach Azotowych, i działał przez kilka lat pod kierunkiem prezesa Stanisława Szymczyka, a następnie inż. Romana Kamienieckiego. W 1954 roku powstał Oddział Powiatowy PTF w Tarnowie, którego prezesem był inż. Adam Czaderski. Działalność szkoleniową i wystawienniczą prowadzono w tym oddziale Polskiego Towarzystwa Fotograficznego gdzieś do roku 1962. W tym samym okresie w oddziale Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Tarnowie bardzo aktywnie działała Komisja Fotograficzna. Komisję założył i był jej przewodniczącym w latach 1953-1962 Andrzej Rudnik, znany fotografik i instruktor fotografii, działacz PTTK. Dziełem fotografików-amatorów skupionych w Komisji było m.in. kilka wystaw zbiorowych i indywidualnych oraz udział w konkursach fotograficznych, niejednokrotnie uwieńczony zdobytymi nagrodami. W roku 1962 Komisja Fotograficzna przekształciła się w Klub Fotografiki przy Oddziale PTTK w Tarnowie. Na czele Klubu stanął Lucjan Roehrenschef, którego niebawem zastąpił Bronisław Wiatr. W 1965 roku Klub Fotografiki został przyjęty do Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych w Polsce, a od 1968 roku zaczął organizować co dwa lata Ogólnopolskie Wystawy Fotografii Artystycznej, nawiązując w ten sposób do wystawy przedwojennej, jeszcze z roku 1932, z czasów TTMF. Komisarzem tych wystaw z lat 1968-1976 był Bronisław Wiatr. Ponadto organizowano wystawy lokalne oraz uczestniczono w konkursach i wystawach ogólnopolskich, odnosząc szereg sukcesów.
W roku 1977 rozpoczął się nowy etap w dziejach tarnowskiej fotografii artystycznej, powstało Tarnowskie Towarzystwo Fotograficzne, które działa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Ponieważ ta działalność trwa już ponad trzydzieści lat, jej opis musiałby zająć sporo miejsca. Odsyłamy więc wszystkich zainteresowanych tym tematem do poprzednich katalogów naszych wystaw przeglądowych, oraz do ósmego tomu "Wielkiego Przewodnika po Tarnowie", gdzie można znaleźć więcej informacji. Przypomnijmy tu jednak dwie wystawy ogólnopolskie i jedną międzynarodową, zorganizowane przez TTF w latach 1980, 1987 i 1989 oraz ponad sześćdziesiąt wystaw indywidualnych, a zwłaszcza wielką imprezę fotograficzną z roku 1988 - Centralny Plener Fotograficzny PFSF i wystawę poplenerową, zorganizowane wspólnie przez Tarnowskie Towarzystwo Fotograficzne i Polską Federację Stowarzyszeń Fotograficznych.
W wyniku prowadzonych prac badawczych udało się od podstaw opracować historię fotografii tarnowskiej, co znalazło swój wyraz w licznych publikacjach. Prace te są kontynuowane, a więc można się spodziewać kolejnych opracowań, co stawia Tarnów na jednym z pierwszych miejsc w kraju w tej dziedzinie.
Na polu fotografii artystycznej także osiągnęliśmy sukcesy, po tytuł AFIAP (Artysta Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej), po Piotrze Bernackim, sięgnął również Andrzej Tylko, a ostatnio obydwaj dostali się do Związku Polskich Artystów Fotografików. Oczywiście na tym nie koniec, bowiem kolejni Koledzy z TTF walczą o punkty do odznaki AFIAP, a także przygotowują się do zdobycia legitymacji ZPAF. Tak więc stale i systematycznie kontynuujemy formy pracy znane nam z działalności naszych poprzedników, a zwłaszcza Tarnowskiego Towarzystwa Miłośników Fotografii... 77 lat tradycji zorganizowanego ruchu fotograficznego w Tarnowie zobowiązuje...


Jan Gomoła


foto by Paweł Topolskipiątek, 23 października 2009, tarnowski_kurier_kulturalny

Polecane wpisy

  • -> Paleta Marty Odbierzychleb

    Malarstwo „pani od polskiego” to przede wszystkim kwiaty, pejzaże i ostatnio portrety. Aktualnie oglądać je można w nauczycielskiej Galerii „P

  • -> Cztery kobiety - cztery nie - pokoje...

    Zupełnie wyjątkowy charakter miał ostatni w tym roku wernisaż w Galerii Miejskiej BWA, zlokalizowanej pod znanym wszystkim miłośnikom sztuki adresem czyli dworc

  • -> Najstarsze istniejące...

    Tarnów ma najstarsze w Polsce muzeum diecezjalne. Placówkę założył w 1888 r. ks. Józef Bąba. W ten sposób uratował wiele bezcennych dzieł. Muzeum mieści się przZnajdziesz nas w Google+
WSPARCIE DLA MATYSKA


Pegazem po Tarnowie 512

Tarnowski Teatr kończy sezon bez personalnych rewolucji. W nowy wejdzie z odrobinę mniejszym zespołem - aktorzy Jolanta Januszówna i Jerzy Ogrodnicki przechodzą na emeryturę. E. Pietrowiak, dyrektor artystyczna tarnowskiej sceny, bacznie przygląda się absolwentom szkół teatralnych, ale na razie nie zamierza powiększać etatowego zespołu. Gotowa jest też lista osób, które mają tworzyć reaktywowaną po latach Radę Artystyczną Teatru Solskiego. W jej składzie znajdą się m.in. aktorzy tarnowskiej sceny oraz… M. Smolis, związany z warszawskim Teatrem Syrena. Za nami również Debata Finałowa pomiędzy II LO i XVI LO, której przewodnią tezą był: „Tarnów to miasto sprzyjające młodym ludziom”. Całość tego oryginalnego projektu edukacyjnego (współfinansowany przez Szwajcarię), realizowanego w Tarnowie, to głównie zasługa stosunkowo młodego tarnowskiego Stowarzyszenia KANON, któremu przewodzą Iwona i Dariusz Snopkowscy. Zgodnie ze zasadą przyjętą w Tarnowskiej Lidze Debatanckiej, na godzinę przed pojedynkiem odbyło się losowanie stron. XVI LO przypadło bronienie tezy, II LO natomiast jej oskarżanie. A w Loży mędrców zasiedli m.in. prezydent Tarnowa R. Ścigała, redaktor naczelny Temi T. Bałchanowski i szef Działu promocji Radia RDN Małopolska M. Biedroń. Stosunkiem głosów 2:5 (małe punkty: 728:807) Loża opowiedziała się po stronie opozycji w tej debacie czyli II LO. Tym samym tytuł Mistrza Tarnowskiej Ligi Debatanckiej przypadł II Liceum Ogólnokształcącemu, XVI Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej zdobyło drugie miejsce. Należy przypomnieć, iż trzecie miejsce w rozgrywkach zajął Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Tarnowie. Już teraz Organizatorzy zapraszają na UROCZYSTĄ GALĘ w tarnowskim teatrze planowaną na 18-go czerwca, na której nastąpi wręczenie Pucharu Mistrza Tarnowskiej Ligi Debatanckiej, medali oraz pamiątkowych prezentów dla wszystkich uczestników projektu. Już po raz drugi w Tarnowie, w ramach obchodów Światowego Dnia Rozwoju Kultury, odbyła się „Doba Dla Kultury”. W trakcie „Doby” w dniach 31 maja (piątek) – 1 czerwca (sobota) można było, m.in.: zwiedzić kabiny projekcyjne Kina Marzenie, zobaczyć scenę „z drugiej strony” w tarnowskim Teatrze, spotkać się z M. Świetlickim i wziąć udział w koncercie „Świetlików” w Pałacyku Strzeleckim. Ponadto, spotkać się z postaciami z bajek na pikniku dla najmłodszych w Parku Strzeleckim, wziąć udział w warsztatach radiowych i telewizyjnych, uczestniczyć w próbie warsztatów wokalnych w TCK, zwiedzić introligatornię i dział starodruków MBP, zobaczyć wystawy w BWA, Muzeum Etnograficznym, siedzibie ZPAP, Galerii Aniołowo, Izbie Pamięci Światowego Związku Żołnierzy AK, zwiedzić Dworek Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. We wszystkich instytucjach biorących udział w „Dobie dla Kultury” można było zbierać okolicznościowe „stemple uczestnika”. Dla najaktywniejszych przewidziano nagrody. Miniony tydzień zakończył pierwszo czerwcowy, niestety deszczowy, blok imprez związanych z Dniem Dziecka, którego artystyczną dominantą był rozpoczynający się właśnie tego dnia w tarnowskim teatrze V Festiwal Spektakli Dziecięcych Mała Talia. Blisko 5000 dzieci z regionu tarnowskiego będzie miało okazję zobaczyć 5 tytułów zaprezentowanych przez aktorów z Rzeszowa, Częstochowy, Rabki i Tarnowa. Kończąc odnotujmy jeszcze symboliczną wizytę w Tarnowie najstarszego ocalałego z getta tarnowskiego Żyda 87 – letniego Leo Kleina…Z cyklu o tym i owym 162 czyli urodziny województwa...

Onegdaj, w sobotę województwo tarnowskie obchodziłoby 38. urodziny. Obchodziłoby, gdyby nie przestało istnieć. Stało się tak w wyniku reformy administracyjnej z 1stycznia1999 roku. W tym momencie na jego terenie mieszkało ponad 700 tys. ludzi. Dokładnie 1 czerwca 1975 Tarnów stał się stolicą nowo utworzonego województwa tarnowskiego. Graniczyło ono z województwami: krakowskim, kieleckim, tarnobrzeskim, rzeszowskim, krośnieńskim i nowosądeckim. 86 lat temu, dokładnie 4 czerwca, odbyło się uroczyste otwarcie Muzeum Miejskiego. Józef Jakubowski, drugi zastępca burmistrza Juliana Kryplewskiego, 7 stycznia 1927 roku złożył Radzie Miejskiej propozycję powołania „Muzeum Miasta Tarnowa”. Sześć dni później szanowne grono rajców jednogłośnie projekt przyjęło. Wspomniana uchwała rady z 13stycznia 1927 roku przewidywała przekazanie na cele muzeum dwóch pokoi na pierwszym piętrze kamienicy przy ulicy Krakowskiej 12, będącej własnością tzw. funduszu teatralnego (dziś mało kto pamięta, że to przy Krakowskiej w Tarnowie stanąć miał teatr). Pomieszczenia muzealne wyremontowano, po czym Józef Jakubowski przeniósł doń archiwum miejskie wraz z przejętymi depozytami. Żywe zainteresowanie tarnowskiej prasy towarzyszyło czteromiesięcznym przygotowaniom do uroczystego otwarcia ekspozycji, które nastąpiło wobec zgromadzonych przedstawicieli władz miasta 4 czerwca1927roku. Tarnowianie zaś mogli zwiedzać wystawę od dnia następnego. Inwentarz „Muzeum Miasta Tarnowa” pozwala określić charakterystykę zbiorów. Największy był zespół dokumentów dotyczących historii miasta, ważną część zasobów stanowiły przedmioty związane z dziejami miasta. (pik – za muzeum.tarnow.pl itarnow.pl)

NOWA ODSŁONA!

tarnowski kurier kulturalny:- - - - -