Blog > Komentarze do wpisu

-> Podziękowanie

       Zarząd Rejonowy PCK dla Powiatu Grodzkiego w Tarnowie, działając z Klubem Krwiodawców Azoty i Tarnowską Konfederacją Motocyklistów "Watacha" pragną serdecznie podziękować wszystkim osobom i instytucjom, które zaangażowały się w przygotowanie ogólnopolskiej akcji zbiórki krwi dla dzieci pod hasłem "MOTOSERCE - KREW DAREM ŻYCIA, PODZIEL SIĘ NIM. W trakcie przygotowań towarzyszyła nam życzliwość wielu instytucji oraz osób prywatnych. Korzystając z gościnnych łamów tarnowskiego kurieru kulturalnego, tą drogą  pragniemy wszystkim złożyć serdecznie podziękowania: TCK, za udostępnienie lokalu na punk krwiodawstwa oraz za bezpłatne wypożyczenie sprzętu, a także za nieodpłatne rozwieszenie plakatów na tablicach miasta, firmie „Inred Poligrafia”  za gratisowe wydrukowanie plakatów oraz personelowi Terenowego Oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Tarnowie. Serdecznie dziękujemy tarnowskiemu Teatrowi, a w szczególności Grzegorzowi Janiszewskiemu i aktorom, którzy wsparli imprezę  fragmentami bajki na płycie rynku oraz zespołom muzycznym, a w szczególności tarnowskiej kapeli „Anakonda”, która zagrała w części finałowej. 
       Osobne podziękowania kierujemy do tarnowskich mediów, które nagłośniły naszą  inicjatywę i poprzez zamieszczenie informacji przyczyniły się do tego, że wiadomość o ogólnopolskiej akcji dotarły do dużej grupy tarnowian, czego dowodem była liczna obecność mieszkańców naszego miasta w punkcie krwiodawstwa, a także podczas imprez towarzyszących. Dziękujemy redakcjom: „Dziennika Polskiego”, „Gazety Krakowskiej”, MTK „S.Tar”, portalom internetowym Tarnowskiemu Kurierowi Kulturalnemu, www.intarnet.pl oraz tarnow.net.pl. Osobno chcielibyśmy podziękować Radiu RDN- Małopolska w osobach Moniki Faron i Krzysztofa Borowca,  za wsparcie akcji i jej poprowadzenie. Ale przede wszystkim jesteśmy wdzięczni wszystkim tarnowianom, za oddanie krwi w dniu akcji jak i dnia poprzedzającego (Ilość krwi – 14850 ml). Państwa zainteresowanie i życzliwość przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. Takie działania dają wiarę w to, że nasza działalność ma sens, a także z dużo większym optymizmem pozwala patrzeć na kolejną akcję, która odbędzie się już za rok…Wierząc w powodzenie naszej akcji, zawsze będziemy pamiętać, że duża część jego sukcesu będzie zasługą tarnowian.

Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy Dla Powiatu Tarnów Grodzki,
Klub Honorowych Dawców Krwi PCK Azoty Tarnów

Organizatorzy:
Izabela Bieniek, Stanisław Wrona i Krzysztof Kowalski


wtorek, 07 kwietnia 2009, tarnowski_kurier_kulturalny

Polecane wpisy

  • - > Świetlicki w parku

    W drugiej edycji projektu „Doba dla kultury”, która odbywała się w Tarnowie 31 maja i 1 czerwca, poczesne miejsce przypadło dubeltowemu spotkaniu z

  • -> Jak Piłsudski obalił rząd Witosa

    Chłop z Wierzchosławic przewidział, że marszałek przejmie władzę na drodze przewrotu? Był piękny maj 1926 roku. W stolicy jednak mało kto z beztroską patrzył na

  • -> Paleta Marty Odbierzychleb

    Malarstwo „pani od polskiego” to przede wszystkim kwiaty, pejzaże i ostatnio portrety. Aktualnie oglądać je można w nauczycielskiej Galerii „PZnajdziesz nas w Google+
WSPARCIE DLA MATYSKA


Pegazem po Tarnowie 512

Tarnowski Teatr kończy sezon bez personalnych rewolucji. W nowy wejdzie z odrobinę mniejszym zespołem - aktorzy Jolanta Januszówna i Jerzy Ogrodnicki przechodzą na emeryturę. E. Pietrowiak, dyrektor artystyczna tarnowskiej sceny, bacznie przygląda się absolwentom szkół teatralnych, ale na razie nie zamierza powiększać etatowego zespołu. Gotowa jest też lista osób, które mają tworzyć reaktywowaną po latach Radę Artystyczną Teatru Solskiego. W jej składzie znajdą się m.in. aktorzy tarnowskiej sceny oraz… M. Smolis, związany z warszawskim Teatrem Syrena. Za nami również Debata Finałowa pomiędzy II LO i XVI LO, której przewodnią tezą był: „Tarnów to miasto sprzyjające młodym ludziom”. Całość tego oryginalnego projektu edukacyjnego (współfinansowany przez Szwajcarię), realizowanego w Tarnowie, to głównie zasługa stosunkowo młodego tarnowskiego Stowarzyszenia KANON, któremu przewodzą Iwona i Dariusz Snopkowscy. Zgodnie ze zasadą przyjętą w Tarnowskiej Lidze Debatanckiej, na godzinę przed pojedynkiem odbyło się losowanie stron. XVI LO przypadło bronienie tezy, II LO natomiast jej oskarżanie. A w Loży mędrców zasiedli m.in. prezydent Tarnowa R. Ścigała, redaktor naczelny Temi T. Bałchanowski i szef Działu promocji Radia RDN Małopolska M. Biedroń. Stosunkiem głosów 2:5 (małe punkty: 728:807) Loża opowiedziała się po stronie opozycji w tej debacie czyli II LO. Tym samym tytuł Mistrza Tarnowskiej Ligi Debatanckiej przypadł II Liceum Ogólnokształcącemu, XVI Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej zdobyło drugie miejsce. Należy przypomnieć, iż trzecie miejsce w rozgrywkach zajął Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Tarnowie. Już teraz Organizatorzy zapraszają na UROCZYSTĄ GALĘ w tarnowskim teatrze planowaną na 18-go czerwca, na której nastąpi wręczenie Pucharu Mistrza Tarnowskiej Ligi Debatanckiej, medali oraz pamiątkowych prezentów dla wszystkich uczestników projektu. Już po raz drugi w Tarnowie, w ramach obchodów Światowego Dnia Rozwoju Kultury, odbyła się „Doba Dla Kultury”. W trakcie „Doby” w dniach 31 maja (piątek) – 1 czerwca (sobota) można było, m.in.: zwiedzić kabiny projekcyjne Kina Marzenie, zobaczyć scenę „z drugiej strony” w tarnowskim Teatrze, spotkać się z M. Świetlickim i wziąć udział w koncercie „Świetlików” w Pałacyku Strzeleckim. Ponadto, spotkać się z postaciami z bajek na pikniku dla najmłodszych w Parku Strzeleckim, wziąć udział w warsztatach radiowych i telewizyjnych, uczestniczyć w próbie warsztatów wokalnych w TCK, zwiedzić introligatornię i dział starodruków MBP, zobaczyć wystawy w BWA, Muzeum Etnograficznym, siedzibie ZPAP, Galerii Aniołowo, Izbie Pamięci Światowego Związku Żołnierzy AK, zwiedzić Dworek Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. We wszystkich instytucjach biorących udział w „Dobie dla Kultury” można było zbierać okolicznościowe „stemple uczestnika”. Dla najaktywniejszych przewidziano nagrody. Miniony tydzień zakończył pierwszo czerwcowy, niestety deszczowy, blok imprez związanych z Dniem Dziecka, którego artystyczną dominantą był rozpoczynający się właśnie tego dnia w tarnowskim teatrze V Festiwal Spektakli Dziecięcych Mała Talia. Blisko 5000 dzieci z regionu tarnowskiego będzie miało okazję zobaczyć 5 tytułów zaprezentowanych przez aktorów z Rzeszowa, Częstochowy, Rabki i Tarnowa. Kończąc odnotujmy jeszcze symboliczną wizytę w Tarnowie najstarszego ocalałego z getta tarnowskiego Żyda 87 – letniego Leo Kleina…Z cyklu o tym i owym 162 czyli urodziny województwa...

Onegdaj, w sobotę województwo tarnowskie obchodziłoby 38. urodziny. Obchodziłoby, gdyby nie przestało istnieć. Stało się tak w wyniku reformy administracyjnej z 1stycznia1999 roku. W tym momencie na jego terenie mieszkało ponad 700 tys. ludzi. Dokładnie 1 czerwca 1975 Tarnów stał się stolicą nowo utworzonego województwa tarnowskiego. Graniczyło ono z województwami: krakowskim, kieleckim, tarnobrzeskim, rzeszowskim, krośnieńskim i nowosądeckim. 86 lat temu, dokładnie 4 czerwca, odbyło się uroczyste otwarcie Muzeum Miejskiego. Józef Jakubowski, drugi zastępca burmistrza Juliana Kryplewskiego, 7 stycznia 1927 roku złożył Radzie Miejskiej propozycję powołania „Muzeum Miasta Tarnowa”. Sześć dni później szanowne grono rajców jednogłośnie projekt przyjęło. Wspomniana uchwała rady z 13stycznia 1927 roku przewidywała przekazanie na cele muzeum dwóch pokoi na pierwszym piętrze kamienicy przy ulicy Krakowskiej 12, będącej własnością tzw. funduszu teatralnego (dziś mało kto pamięta, że to przy Krakowskiej w Tarnowie stanąć miał teatr). Pomieszczenia muzealne wyremontowano, po czym Józef Jakubowski przeniósł doń archiwum miejskie wraz z przejętymi depozytami. Żywe zainteresowanie tarnowskiej prasy towarzyszyło czteromiesięcznym przygotowaniom do uroczystego otwarcia ekspozycji, które nastąpiło wobec zgromadzonych przedstawicieli władz miasta 4 czerwca1927roku. Tarnowianie zaś mogli zwiedzać wystawę od dnia następnego. Inwentarz „Muzeum Miasta Tarnowa” pozwala określić charakterystykę zbiorów. Największy był zespół dokumentów dotyczących historii miasta, ważną część zasobów stanowiły przedmioty związane z dziejami miasta. (pik – za muzeum.tarnow.pl itarnow.pl)

NOWA ODSŁONA!

tarnowski kurier kulturalny:- - - - -