Blog > Komentarze do wpisu

-> Kulturalne figle, czyli... Figi i Chimery

Ogłoszono właśnie coroczny plebiscyt na Wydarzenie i Osobowość Roku 2008 w Tarnowskiej Kulturze, który już po raz drugi zorganizowała redakcja ukazującego się w formie miesięcznika informatora kulturalnego „Akcenty”, w koprodukcji z wiodącym tarnowskim portalem internetowym inTARnet.pl. Po raz pierwszy swoje nagrody i anty-nagrody przyznali za rok ubiegły również tarnowscy dziennikarze na co dzień zajmujący się problematyką kulturalną. I chyba nie przypadkowo ogłoszenie wyników tego plebiscytu zwieńczyło III Tarnowską Szopkę (poniedziałek 23 luty), podczas której kabaretowo, soczyście i satyrycznie podsumowano ubiegły rok w naszym polityczno – kulturalnym grajdole, by nie rzec piaskownicy, tym razem zorganizowaną w szacownym Bristolu. Ale nawet jego historyczne wnętrza przyozdobione współczesnym kiczowatym blichtrem nie były w stanie zakryć oczywistej prawdy, iż nasz tarnowski „kulturalny” król jest nagi (nie zależnie od polityczno – biznesowo – towarzyskich konotacji). Nawet jeśli jest to autentyczny król kurkowy (były wice prezydent A. Sasak) otoczony bezradnymi w istocie prawdziwymi radnymi (B. Babuśka, J. Hebda, J. Kwaśny, G. Kądzielawski), którzy dworując sobie z aktualnej prezydencji oraz innych urzędowych person, tak naprawdę śmiali się sami z siebie, i naszej…wyborczej naiwności. A nam zwykłym obywatelom – szarakom wystawionym na ich nierzadko „ciężkie” żarty nie pozostawało nic innego, jak robić dobrą minę do złej gry… . A lekko nie było, w bristolowej szopce 20 osób „odtwarzało” 40 postaci publicznych person. Zaś z owym graniem, czy raczej ogrywaniem, poza smakowicie podawanymi tekstami (o różnej sile rażenia i poziomie) przez dwójkę narratorów – konferansjerów w osobach importowanego z Wojnicza przedsiębiorcy Andrzeja Króla (kapitalna „drogowa” aureola) i miejscowej dziennikarskiej gwiazdy portalu inTARnet.pl Mirosława Poświatowskiego, bywało różnie. I tak np. aktorski filar trupy T. A. Żaka Teatru Nie Teraz -  Szymon Seremet smakowity w roli bp. Skorca był fatalny w roli prezydenta Ścigały, podobnie jak Karolina Łabno, jego wice. Podobnie nierówni byli bracia Andrzej i Radek Jachymowie oraz Łukasz Sztorc. Nieźle wyeksponowany i dysponowany był hetman Tarnowski, w którego postać wcielił się vice dyr. Muzeum Okręgowego Andrzej Szpunar. Pozostali uczestnicy szopki, jak np. redaktor TEMI Dorota Jucha „grająca” siebie, podobnie jak guru tarnowskich historyków Antoni Sypek byli ledwie tłem całości. Nowością wśród wykonawców byli  słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy śpiewająco komentowali i wypełniali swoje artystyczno – obywatelskie powinności. Z właściwą sobie klasą cały ten szopkarski inwentarz „po gospodarsku” okiełznała pełniąca honory domu, a raczej szopy sympatyczna Krystyna Drozd, znana tarnowska Judymka i szefowa Tarnowskiej Konfraterni Artystycznej, współorganizatora imprezy. Ona także wraz z Piotrem Dziżą, M. Poświatowskim i A. Królem tworzyła zespół autorów tekstów III Tarnowskiej Szopki. Znakomitym pomysłem były wręczane publice na zakończenie szopkowej gali Mapy Polityczne Ziemi Tarnowskiej z elementami kartografii towarzysko - biznesowej… szkoda, że wcześniej zupełnie nie ogranej przez szopkowych jajcarzy. Sympatycznie zaskoczyły nas także statuetki dziennikarskich nagród: figle i chimery autorstwa naszego rysującego współpracownika, utalentowanego plastyka Tomka Habiniaka, któremu ta drogą szczerze gratulujemy wyjścia z artystycznego cienia… .

statue

A oto nasi drodzy laureaci, których przedstawiamy za przytaczając in extenso relację zamieszczoną na internetowych łamach portalu inTARnet.pl:
„W Kapitule złożonej z tarnowskich dziennikarzy zasiedli: Krzysztofa Bik- Jurkow (Dziennik Polski), Monika Faron (RDN- Małopolska), Dorota Jucha (TEMI), Agnieszka Setlik (portal inTARnet.pl), Tomasz Piszczek (Radio Eska) i Piotr Kopa (Gazeta Krakowska). Statuetkę „akcent 2008” dla najlepszego Wydarzenia Kulturalnego minionego roku dziennikarze przyznali interdyscyplinarnemu festiwalowi sztuki pod nazwą ART- FEST, organizowanemu przez BWA Galerię Miejską w Tarnowie przy częściowej współpracy z Mościckim Centrum Kultury, ze szczególnym uwzględnieniem koncertu grupy Osjan i imprez odbywających się w MCK. Kapituła postanowiła - czytamy w uzasadnieniu - przyznać nagrodę za ten kulturalny mix po raz kolejny zaserwowany nam przez Galerię, bo dzięki niemu choć przez chwilę możemy się Tarnowie poczuć jak bywalcy salonów sztuki i sal koncertowych w największych ośrodkach kulturalnych kraju, a może nie tylko kraju Statuetkę „akcent 2008” dla najbardziej Zasłużonej Osobowości Tarnowskiej Kultury minionego roku przyznano Bogusławowi Wojtowiczowi, Dyrektorowi Galerii Miejskiej BWA w Tarnowie.
Kapituła przyznała także Wyróżnienie Specjalne za wydarzenie, które w wyjątkowy: szczególny i atrakcyjny sposób połączyło dbałość o promocję tarnowskich twórców i lokalną tożsamość. Wyróżnienie otrzymała wystawa (i album, będący jej konsekwencją) "Kocham ! Tarnów".
Kapituła przyznała to specjalne wyróżnienie za przedsięwzięcie, które nareszcie doceniło i w udany sposób zaprezentowało dorobek rodzimej tarnowskiej kultury i jej historii. Jednocześnie Kapituła wyraziła ubolewanie, że na instytucjonalnej mapie kulturalnej miasta i regionu podobnych przedsięwzięć, dobrze promujących rodzime akcenty kulturalne, jest wciąż bardzo niewiele.


Kapituła przyznała także Statuetkę Tarnowskiej Figi (autorstwa Tomasza Habiniaka) dla najgorszego wydarzenia lub zjawiska w kulturze Tarnowa i Regionu Tarnowskiego. Nieodebrana statuetka należy się studentom Tarnowa za kulturę studencką a ściślej mówiąc... jej brak. W swoim uzasadnieniu Kapituła z żalem stwierdzała fakt, że kilkunastotysięczne już środowisko tarnowskich żaków od wielu lat nie jest w stanie ożywić akademickiego życia kulturalnego, czego dobitnym przykładem jest – mimo wartych docenienia wysiłków kilku zapaleńców - słabość „Juwenaliów” a najbardziej wymownym symbolem - brak studentów Tarnowa podczas uroczystości przekazania kluczy do bram Miasta przez Prezydenta Tarnowa w roku ubiegłym.


Statuetkę Tarnowskiej Chimery (autorstwa Tomasza Habiniaka) przeznaczoną dla instytucji kultury, która najbardziej obniżyła poziom w stosunku do roku poprzedniego przyznano jednak nie szefostwu tej instytucji kultury a... władzom Miasta Tarnowa. Powodem było gigantyczne zamieszanie, jakie poczyniły w Tarnowskim Teatrze im. L.Solskiego swoimi decyzjami personalnymi w pierwszym półroczu ubiegłego roku. Władze Miasta winne są wielomiesięcznego „bezkrólewia” w Teatrze, którego konsekwencje odczuwane były nie tylko w pierwszej połowie roku, przeniosły się też na ważne, późniejsze wydarzenia – owo "bezkrólewie" doprowadziło m.in. do sporych kłopotów organizacyjnych przy organizacji 12 edycji Festiwalu Komedii TALIA.


Podczas poniedziałkowej wieczornej Gali, która nastąpiła po przedstawieniu III Szopki Tarnowskiej przygotowanej przez Tarnowską Artystyczną Konfraternię i portal inTARnet.pl , podsumowano też wyniki głosowania czytelników „akcentów". W drugiej edycji Konkursu na Wydarzenie i Osobowość Tarnowskiej Kultury napłynęło łącznie 460 zgłoszeń, zarówno w postaci kuponów wyciętych z „akcentów” w wersji drukowanej, jak i za pośrednictwem formularza internetowego. Po zweryfikowaniu zgłoszeń okazało się, że 18 z nich nie może wziąć udziału w Konkursie. Głównym powodem ich odrzucenia był fakt wielokrotnego głosowania przez tych samych zgłoszeniodawców – w podsumowaniu i późniejszym losowaniu braliśmy pod uwagę tylko po jednym zgłoszeniu od konkretnej osoby.
W kategorii Osobowość Tarnowskiej Kultury 2008 czytelnicy „akcentów” nominowali następujące osoby: Panią Barbarę Wiatr, Panią Annę Grygiel, Panią Agnieszkę Kawa, Panią Ewę Łączyńską – Widz, Panią Janinę Kania, Panią Krystynę Drozd, Panią Marię Kanior, Panią Jolantę Adamczyk, Panią Lidię Winiarską, Panią Barbarę Dagmarę Niziołek Ks. Profesora Michała Hellera, ks. Prałata Tadeusza Bukowskiego, ks. Hieronima Kosiarskiego, ks. Przemysława Pasternaka oraz Panów: Adama Bartosza, Edwarda Żentarę, Bogusława Wojtowicza, Ryszarda Ścigałę, Kazimierza Bańburskiego, Mirosława Poświatowskiego, Edmunda Juśko, Marka Popiela i dr Jacka Roika. Zgłoszono też nazwiska 2 osób, które nie spełniły zasady, że „Zgłoszenie konkursowe dot. Osobowości Tarnowskiej Kultury musi dotyczyć osoby, związanej z regionem tarnowskim (tu tworzącej/pracującej lub mieszkającej)”
Spośród wymienionych osób najwięcej głosów uzyskali:
Miejsce 3. Edward Żentara 34 głosy
Miejsce 2. Janina Kania 53 głosy
Z liczbą głosów 181 w kategorii Osobowość Roku 2008 i statuetkę „akcent 2008” od czytelników miesięcznika „akcenty” otrzymała Pani Krystyna Drozd.


W kategorii Wydarzenie Roku 2008 czytelnicy „akcentów” nominowali w sumie 30 imprez odbywających się w ubiegłym roku w Tarnowie i najbliższej okolicy. Były to:
- Cykl imprez z okazji 90 Rocznicy Odzyskania Niepodległości w ramach projektu „Tarnów – Pierwsze Niepodległe”
- Cykl spotkań „Na skrzydłach po Drabinie” org. przez Tarnowską Artystyczną Konfraternię
- Cykl imprez z okazji stulecia Miejskiej Biblioteki Publicznej
- Wystawę „Kocham! Tarnów” w Tarnowskim Centrum Kultury
- Cykl „Uwaga Człowiek” org. przez Tarnowską Artystyczną Konfraternię
- Festiwal Sztuki ART-FEST org. przez BWA Galerię Miejską w Tarnowie
- Cykl spotkań Teatru Nie Teraz „Czytanie Nocą”
- Festiwal Vitae Valor org. przez Stowarzyszenie Akademickie TRATWA
- Spektakl „Ruiny Ciała” w wykonaniu Daisuke Yoshimoto w Kąśnej Dolnej, zorganizowany przez Teatr Nie Teraz
- Spektakl Teatru im. L.Solskiego „Betlejem Polskie”
- Sesję popularnonaukową „Zagłada. Ludobójstwo na polskich Kresach” org. przez redakcję portalu inTArnet.pl i 3 tarnowskie stowarzyszenia: Teatr Nie Teraz, Tarn. Artystyczną Konfraternię i Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
- Cykl koncertów jazzowych w Mościckim Centrum Kultury
- 22 edycję Festiwalu Tarnowska Nagroda Filmowa org. przez TCK
- Tarnowską Noc Naukowców org. przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
- I Międzynarodowy Festiwal Jazzowy JAZZ CONTEST org. m.in. przez p. Piotra Pociaska, Stow. FERMATA oraz Zespół Szkół Muzycznych w Tarnowie
- Festiwal „Muzyka Lata” – cykl letnich koncertów na Zamku w Dębnie org. przez Pałac Młodzieży w Tarnowie
- Odsłonięcie Pomnika Romana Brandstaettera
- Dni Tarnowa ZDARZENIA-ZDERZENIA org. przez Urząd Miasta Tarnowa
- Festiwal BRAVO MAESTRO org. przez Centrum Paderewskiego Tarnów- Kąśna Dolna
- Cykl wykładów „Sekcja Sztuki Najnowszej” org. przez BWA Galerię Miejską w Tarnowie
- Wystawa „Tarnów Leliwitów” org. przez Muzeum Okręgowe
- Festiwal Komedii TALIA org. Teatr im. L.Solskiego w Tarnowie
- Projekt "Solidarność 1980. Historia- Kultura- Pamięć" org. przez Centrum Animacji Społecznej HORYZONTY
- JAZZOWY RYNEK – cykl letnich koncertów jazzu tradycyjnego org. przez TCK
- Wielka Msza Jana Pawła II – Koncert dla Tarnowskiego Hospicjum Domowego org. przez dr Jacka Roika
- Cykl „Osobowości” w Mościckim Centrum Kultury
- Majówka w Kąśnej Dolnej org. przez Centrum Paderewskiego
- Festiwal Muzyki Odnalezionej org. przez Agencję INTER-ART
- Widowisko „Drogi do niepodległości” org. przez Tarnowską Artystyczną Konfraternię
- Cykl imprez TYGIEL KULTURY org. przez Związek Polskich Artystów Plastyków
Spośród wymienionych wydarzeń najwięcej głosów uzyskały:
Miejsce 3. Stulecie Miejskiej Biblioteki Publicznej i – 52 głosy
Miejsce 2. Wystawa Kocham! Tarnów – 83 głosy
Miejsce pierwsze w kategorii Wydarzenie Roku 2008 zajął z liczbą głosów 162 i statuetkę „akcent 2008” od czytelników miesięcznika „akcenty” otrzymał Cykl spotkań „Na skrzydłach po drabinie”.
Wybór czytelników miesięcznika jest symptomatyczny. Dokładnie tę samą Osobowość i Wydarzenie wskazali oni przed rokiem.


PS. Wszystkim wyróżnionym gratulujemy i… być może całą tę listę czy też litanię skomentujemy w najbliższym Pegazie.
Ryszard Zaprzałka


foto by Maciej Zaprzałka
by zobaczyć obszerną fotorelację, kliknij -> TU <-sobota, 28 lutego 2009, tarnowski_kurier_kulturalny

Polecane wpisy

  • - > Świetlicki w parku

    W drugiej edycji projektu „Doba dla kultury”, która odbywała się w Tarnowie 31 maja i 1 czerwca, poczesne miejsce przypadło dubeltowemu spotkaniu z

  • -> Jak Piłsudski obalił rząd Witosa

    Chłop z Wierzchosławic przewidział, że marszałek przejmie władzę na drodze przewrotu? Był piękny maj 1926 roku. W stolicy jednak mało kto z beztroską patrzył na

  • -> Paleta Marty Odbierzychleb

    Malarstwo „pani od polskiego” to przede wszystkim kwiaty, pejzaże i ostatnio portrety. Aktualnie oglądać je można w nauczycielskiej Galerii „PZnajdziesz nas w Google+
WSPARCIE DLA MATYSKA


Pegazem po Tarnowie 512

Tarnowski Teatr kończy sezon bez personalnych rewolucji. W nowy wejdzie z odrobinę mniejszym zespołem - aktorzy Jolanta Januszówna i Jerzy Ogrodnicki przechodzą na emeryturę. E. Pietrowiak, dyrektor artystyczna tarnowskiej sceny, bacznie przygląda się absolwentom szkół teatralnych, ale na razie nie zamierza powiększać etatowego zespołu. Gotowa jest też lista osób, które mają tworzyć reaktywowaną po latach Radę Artystyczną Teatru Solskiego. W jej składzie znajdą się m.in. aktorzy tarnowskiej sceny oraz… M. Smolis, związany z warszawskim Teatrem Syrena. Za nami również Debata Finałowa pomiędzy II LO i XVI LO, której przewodnią tezą był: „Tarnów to miasto sprzyjające młodym ludziom”. Całość tego oryginalnego projektu edukacyjnego (współfinansowany przez Szwajcarię), realizowanego w Tarnowie, to głównie zasługa stosunkowo młodego tarnowskiego Stowarzyszenia KANON, któremu przewodzą Iwona i Dariusz Snopkowscy. Zgodnie ze zasadą przyjętą w Tarnowskiej Lidze Debatanckiej, na godzinę przed pojedynkiem odbyło się losowanie stron. XVI LO przypadło bronienie tezy, II LO natomiast jej oskarżanie. A w Loży mędrców zasiedli m.in. prezydent Tarnowa R. Ścigała, redaktor naczelny Temi T. Bałchanowski i szef Działu promocji Radia RDN Małopolska M. Biedroń. Stosunkiem głosów 2:5 (małe punkty: 728:807) Loża opowiedziała się po stronie opozycji w tej debacie czyli II LO. Tym samym tytuł Mistrza Tarnowskiej Ligi Debatanckiej przypadł II Liceum Ogólnokształcącemu, XVI Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej zdobyło drugie miejsce. Należy przypomnieć, iż trzecie miejsce w rozgrywkach zajął Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Tarnowie. Już teraz Organizatorzy zapraszają na UROCZYSTĄ GALĘ w tarnowskim teatrze planowaną na 18-go czerwca, na której nastąpi wręczenie Pucharu Mistrza Tarnowskiej Ligi Debatanckiej, medali oraz pamiątkowych prezentów dla wszystkich uczestników projektu. Już po raz drugi w Tarnowie, w ramach obchodów Światowego Dnia Rozwoju Kultury, odbyła się „Doba Dla Kultury”. W trakcie „Doby” w dniach 31 maja (piątek) – 1 czerwca (sobota) można było, m.in.: zwiedzić kabiny projekcyjne Kina Marzenie, zobaczyć scenę „z drugiej strony” w tarnowskim Teatrze, spotkać się z M. Świetlickim i wziąć udział w koncercie „Świetlików” w Pałacyku Strzeleckim. Ponadto, spotkać się z postaciami z bajek na pikniku dla najmłodszych w Parku Strzeleckim, wziąć udział w warsztatach radiowych i telewizyjnych, uczestniczyć w próbie warsztatów wokalnych w TCK, zwiedzić introligatornię i dział starodruków MBP, zobaczyć wystawy w BWA, Muzeum Etnograficznym, siedzibie ZPAP, Galerii Aniołowo, Izbie Pamięci Światowego Związku Żołnierzy AK, zwiedzić Dworek Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. We wszystkich instytucjach biorących udział w „Dobie dla Kultury” można było zbierać okolicznościowe „stemple uczestnika”. Dla najaktywniejszych przewidziano nagrody. Miniony tydzień zakończył pierwszo czerwcowy, niestety deszczowy, blok imprez związanych z Dniem Dziecka, którego artystyczną dominantą był rozpoczynający się właśnie tego dnia w tarnowskim teatrze V Festiwal Spektakli Dziecięcych Mała Talia. Blisko 5000 dzieci z regionu tarnowskiego będzie miało okazję zobaczyć 5 tytułów zaprezentowanych przez aktorów z Rzeszowa, Częstochowy, Rabki i Tarnowa. Kończąc odnotujmy jeszcze symboliczną wizytę w Tarnowie najstarszego ocalałego z getta tarnowskiego Żyda 87 – letniego Leo Kleina…Z cyklu o tym i owym 162 czyli urodziny województwa...

Onegdaj, w sobotę województwo tarnowskie obchodziłoby 38. urodziny. Obchodziłoby, gdyby nie przestało istnieć. Stało się tak w wyniku reformy administracyjnej z 1stycznia1999 roku. W tym momencie na jego terenie mieszkało ponad 700 tys. ludzi. Dokładnie 1 czerwca 1975 Tarnów stał się stolicą nowo utworzonego województwa tarnowskiego. Graniczyło ono z województwami: krakowskim, kieleckim, tarnobrzeskim, rzeszowskim, krośnieńskim i nowosądeckim. 86 lat temu, dokładnie 4 czerwca, odbyło się uroczyste otwarcie Muzeum Miejskiego. Józef Jakubowski, drugi zastępca burmistrza Juliana Kryplewskiego, 7 stycznia 1927 roku złożył Radzie Miejskiej propozycję powołania „Muzeum Miasta Tarnowa”. Sześć dni później szanowne grono rajców jednogłośnie projekt przyjęło. Wspomniana uchwała rady z 13stycznia 1927 roku przewidywała przekazanie na cele muzeum dwóch pokoi na pierwszym piętrze kamienicy przy ulicy Krakowskiej 12, będącej własnością tzw. funduszu teatralnego (dziś mało kto pamięta, że to przy Krakowskiej w Tarnowie stanąć miał teatr). Pomieszczenia muzealne wyremontowano, po czym Józef Jakubowski przeniósł doń archiwum miejskie wraz z przejętymi depozytami. Żywe zainteresowanie tarnowskiej prasy towarzyszyło czteromiesięcznym przygotowaniom do uroczystego otwarcia ekspozycji, które nastąpiło wobec zgromadzonych przedstawicieli władz miasta 4 czerwca1927roku. Tarnowianie zaś mogli zwiedzać wystawę od dnia następnego. Inwentarz „Muzeum Miasta Tarnowa” pozwala określić charakterystykę zbiorów. Największy był zespół dokumentów dotyczących historii miasta, ważną część zasobów stanowiły przedmioty związane z dziejami miasta. (pik – za muzeum.tarnow.pl itarnow.pl)

NOWA ODSŁONA!

tarnowski kurier kulturalny:- - - - -