Blog > Komentarze do wpisu

-> ZNAJ

Wszystko, co dzieje się w czasie, razem z czasem ginie, jeżeli nie zostanie przez dowód piśmienny uwiecznione….
(z aktu lokacyjnego Miasta Płocka z 1237 r.)

Nieprzypadkowo w Tarnowie, mieście z bogatymi tradycjami literackimi (vide: Brodziński, Bielatowicz, Brandstaetter, Braun, Jastrun, Kantor, Rudnicki, Nowak, Baran, Rybowicz) powstał Oddział Stowarzyszenia Autorów Polskich. Utworzyło go kilku twórców, kiedyś związanych z różnymi środowiskami (m.in. Korespondencyjnym Klubem Młodych Pisarzy, Tarnowskim Klubem Literackim). Naturalną więc konsekwencją takiego stanu rzeczy było utworzenie własnego, z przeproszeniem, organu. I oto teraz ukazał się pierwszy numer ogólnopolskiego pisma Stowarzyszenia Autorów Polskich, którego vice prezesem jest, o czym warto przypomnieć, znany tarnowski poeta i animator kultury oraz pedagog Zbigniew Mirosławski. ZNAJ, bo taki tytuł nosi nowy periodyk, to kwartalnik artystyczno – naukowy, którego redagowanie i wydawanie spoczywa w rękach kolegów z Oddziału SAP w Płocku. A  tak o początkach ZNAJ pisze jego redaktor naczelny Krzysztof Bieńkowski: „ Pierwotny pomysł z 2007 roku był na pismo wbrew czyli na przekór. Tak więc naprzeciw trudnościom zrodził się pomysł na wydawanie kwartalnika… koniecznie kwartalnika, nie rocznika, aby były większe możliwości prezentacji. Nie miesięcznika, bo na starcie to za duży ciężar… odpowiedzialności przed potencjalnymi zdobywcami Nagrody Nobla. Brzmi nieźle… choć tu zaczyna się droga od wbrew do ZNAJ. Rok 2008, to Rok Zbigniewa Herberta, stąd piśmienne dowody – odniesienia do Wielkiego Poety. I to dlatego głównym bohaterem pierwszego numeru ZNAJ jest Zbigniew Herbert.” Z satysfakcją należy tez odnotować, iż w pierwszym numerze kwartalnika publikują tarnowscy autorzy: Józef Komarewicz, Zbigniew Mirosławski, Maria Piec-Łebkowska, Dariusz Romanowski, Urszula Banaś, Beata Kuta-Furlanetto, Paweł Mazur, Anna Mróz, Danuta Seile-Mirosławska, Anna Szymańczuk, Jerzy Reuter (wiersze niektórych z nich publikujemy obok). Kolejne numery pisma jego redaktorzy planują wydawać pod koniec każdego kwartału, czyli najbliższy powinien ukazać się w marcu, i zgodnie z zapowiedziami ma on być poświęcony tematowi śmierci….


Radę Oddziału Tarnowskiego tworzą: Józef KOMAREWICZ (prezes), Lucyna KRUPA (wiceprezes), Władysław BOŻEK (sekretarz), Zdzisław JASIEWICZ (skarbnik). Od 2003 r. ukazuje się pismo Oddziału Tarnowskiego Stowarzyszenia Autorów Polskich – "Tarnina" (ISSN 1732-1514).
Oddział Tarnowski Stowarzyszenia Autorów Polskich tworzą:
Jerzy Barczyński, Władysław Bożek, Aleksandra Hoszowska, Zdzisław Jasiewicz, Kzaimierz Karwat, Józef Komarewicz, Mieczysław Korczak, Lucyna Krupa, Stanisław Lis, Maria Piec-Łepkowska, Danuta Seile-Mirosławska Zbigniew Mirosławski, Elżbieta Nowak–Plebanek Dariusz Romanowski, Zdzisław Sumara, Anna Szymańczuk, Helena Urbanik.
W ramach Oddziału Tarnowskiego SAP funkcjonuje grupa poetycka "OBSERWATORIUM". Powstała w 1985 r. przy Domu Kultury Zakładów Mechanicznych "Tarnów", kolejno działała pod patronatem Klubu Pracy Twórczej Starówka, Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Tarnowie, Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.. Od kilku lat patronuje Obserwatorium -Tarnowska Fundacja Kultury (www.tfk.tarnow.pl ), która sponsorowała arkusze literackie- "Podróże bliskie i dalekie", "Bramy poezji", "Wszystkie nasze liście".
W ramach grupy poetyckiej "Obserwatorium" publikowali: Józef Komarewicz (założyciel grupy), Zbigniew Mirosławski (współautor programu grupy), ks.Bogdan Kuta, Anna Szymańczuk, Anna Maksymowicz, Kazimierz Karwat, Stanisław Lis, Elżbieta Nowak-Plebanek, Dariusz Romanowski, Stanisław Winczura, Mirosław Przybyła, Henryk Cyganik, Helena Urbanik, Lucyna Krupa. Wymienieni mają na swoim koncie wiele publikacji i tomików wierszy. Swoje utwory zamieszczali m.in. w "Tygodniku Kulturalnym", "Miesięczniku Literackim", "Życiu Literackim", "Gazecie Krakowskiej", "Dzienniku Polskim", "Morzu i Ziemi", "Okolicach", "TEMI", "Akancie", "Tarninach", “Aspiracjach” oraz prasie polonijnej m.in. “Wiciach Polonijnych”, "GŁOSIE POLSKIM", organie prasowym Związku Polaków w Argentynie założonym w 1922 r. (LA VOZ DE POLONIA, Buenos Aires, Argentyna). Obecni są również w mediach elektronicznych np. w "Zwojach" oraz Internetowej Oficynie Poezji Współczesnej Liberum Arbitrium (www.liberum.prv.pl).
 W tarnowskim Teatrze im. L. Solskiego, Stowarzyszenie "Na skrzydłach po drabinie" wspólnie oddziałem SAP zorganizowało spotkanie na którym nasze wiersze czytali prezydent Tarnowa MIECZYSŁAW BIEŃ i aktorka Tarnowskiego Teatru - EWA ROMANIAK.
W ramach Oddziału Tarnowskiego Stowarzyszenia Autorów Polskich funkcjonuje Ośrodek Dokumentacji Czynu Niepodległościowego "Tarnina", kierowany przez Zdzisława Jasiewicza. Ośrodek zorganizował kilka wystaw o tematyce niepodległościowej m.in.w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Tarnowie oraz w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Tarnowie. Podczas Zjazdu Stowarzyszenia Autorów Polskich w Warszawie - Zbigniew Mirosławski został wybrany na wiceprzewodniczącego Rady Głównej Stowarzyszenia Autorów Polskich, natomiast Józef Komarewicz został wiceprzewodniczącym Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia.
O Oddziale Tarnowskim Stowarzyszenia Autorów Polskich pisał "SOWINIEC" (nr 25) wydawany przez krakowską Fundację Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego i Towaryzstwo Opieki nad Kopcem im. Józefa Piłsudskiego.
W Zespole Szkół Plastycznych powołano natomiast Środowiskowy Oddział SAP, który wydał almanach pt. “Światła obrazy”(wybór Z. Mirosławski). Zamieszczono w nim wiersze: Eweliny Bigda, Małgorzaty Grabczyńskiej, Małgorzaty Fudyma, Kuby Hołdy, Beaty Kuty-Furlanetto (Treviso, Włochy), Anny Martyka, Klary Reiskittel, Anny Pasieka, Pawła Mazura, Dominiki Szafrańskiej-Lichwała, Macieja Słowika, Izabeli Rzedzickiej, Joanny Wań, Mateusza Sowy, Mateusza Ziemby, Kasi Wiatr, Joli “Loji” Więcław, Zbigniewa Mirosławskiego, Dariusza Romanowskiego i gościnnie:Dariusza Strzelczyka oraz Mateusza Szyszki. W ramach prezentacji w/w almanachu teksty jego autorów w Teatrze im.L. Solskiego czytali:Artystka malarz Barbara Idzik i członek Zarządu Starostwa tarnowskiego Miroslaw Banach.
W ramach współpracy oddziału SAP i Miejskiej Biblioteki Publicznej członkowie Grupy Autorów wydający kwartalnik “Aspiracje” prezentowani byli na łamach słupskiego wydawnictwa “Biblioteka Śladu”. Przedstawiono utwory: Urszuli Banaś, Zbigniewa Mirosławskiego, Mariusza Mitery, Andrzeja Mleczko, Anny Mróz, Michała Piętniewicza, Dariusza Romanowskiego, Roberta Stańczyka, Dominiki Szafrańskiej-Lichwała, Jacka Tryby. Z kolei w Arkuszu Poetyckim pt. “Post scriptum” ujęto m. in. utwory: Andrzeja Szczepańskiego, Marka Antosza, Stefana Pastuszewskiego (gościnnie), Henryka Cyganika (j.w.), Józefa Pless z Lubeki, Niemcy (j.w.), Anny Mróz, Klary Reiskittel, Dariusza Romanowskiego, Macieja Smagacza i Jacka Tryby.
Na łamach “Aspiracji” publikują także: Zuzanna Abrysowska-Luty (Warszawa), Ewelina Bigda, Jerzy Reuter, Władymir Nogowicyn (Korażma/Rosja), Lidia Szafrańska (Warszawa), Monika Chytroś, Magdalena Stokłosa, Gabriela Dulian, Maksymilian Dymitr Czornyj (Ukraina), Izabela Iwańczuk (Słupsk), Wiesław St. Ciesielski (Słupsk), Maciej Smagacz, Ewelina Kałucka, Marta Kostyk (Kraków/Rzym), Elisabeth Balazy (Chicago), Sławomir Bobola, Marcin Orliński (Warszawa), Danuta Rybczyńska, Agnieszka Szajer, Dominik K. Cagara (Kraków), Miłosz Onak, Kazimierz Karwat (Tuchów), Jadwiga Prochalski (Paryż), Magdalena Białas (Chrzanów), Magdalena Paśnikowska (Ełk), Anna Karecka-Szczepańska (Zakliczyn), Andrzej Szczepański (Zakliczyn).


Prezentacji tarnowskiego środowiska literackiego i oddziału SAP dokonał Zbigniew Mirosławski.czwartek, 29 stycznia 2009, tarnowski_kurier_kulturalny

Polecane wpisy

  • - > Świetlicki w parku

    W drugiej edycji projektu „Doba dla kultury”, która odbywała się w Tarnowie 31 maja i 1 czerwca, poczesne miejsce przypadło dubeltowemu spotkaniu z

  • -> Jak Piłsudski obalił rząd Witosa

    Chłop z Wierzchosławic przewidział, że marszałek przejmie władzę na drodze przewrotu? Był piękny maj 1926 roku. W stolicy jednak mało kto z beztroską patrzył na

  • -> Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

    Boże Ciało to zwyczajowa nazwa katolickiej uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, zwanej również Świętem Najświętszego Ciała Chrystusa. Jest to świętZnajdziesz nas w Google+
WSPARCIE DLA MATYSKA


Pegazem po Tarnowie 512

Tarnowski Teatr kończy sezon bez personalnych rewolucji. W nowy wejdzie z odrobinę mniejszym zespołem - aktorzy Jolanta Januszówna i Jerzy Ogrodnicki przechodzą na emeryturę. E. Pietrowiak, dyrektor artystyczna tarnowskiej sceny, bacznie przygląda się absolwentom szkół teatralnych, ale na razie nie zamierza powiększać etatowego zespołu. Gotowa jest też lista osób, które mają tworzyć reaktywowaną po latach Radę Artystyczną Teatru Solskiego. W jej składzie znajdą się m.in. aktorzy tarnowskiej sceny oraz… M. Smolis, związany z warszawskim Teatrem Syrena. Za nami również Debata Finałowa pomiędzy II LO i XVI LO, której przewodnią tezą był: „Tarnów to miasto sprzyjające młodym ludziom”. Całość tego oryginalnego projektu edukacyjnego (współfinansowany przez Szwajcarię), realizowanego w Tarnowie, to głównie zasługa stosunkowo młodego tarnowskiego Stowarzyszenia KANON, któremu przewodzą Iwona i Dariusz Snopkowscy. Zgodnie ze zasadą przyjętą w Tarnowskiej Lidze Debatanckiej, na godzinę przed pojedynkiem odbyło się losowanie stron. XVI LO przypadło bronienie tezy, II LO natomiast jej oskarżanie. A w Loży mędrców zasiedli m.in. prezydent Tarnowa R. Ścigała, redaktor naczelny Temi T. Bałchanowski i szef Działu promocji Radia RDN Małopolska M. Biedroń. Stosunkiem głosów 2:5 (małe punkty: 728:807) Loża opowiedziała się po stronie opozycji w tej debacie czyli II LO. Tym samym tytuł Mistrza Tarnowskiej Ligi Debatanckiej przypadł II Liceum Ogólnokształcącemu, XVI Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej zdobyło drugie miejsce. Należy przypomnieć, iż trzecie miejsce w rozgrywkach zajął Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Tarnowie. Już teraz Organizatorzy zapraszają na UROCZYSTĄ GALĘ w tarnowskim teatrze planowaną na 18-go czerwca, na której nastąpi wręczenie Pucharu Mistrza Tarnowskiej Ligi Debatanckiej, medali oraz pamiątkowych prezentów dla wszystkich uczestników projektu. Już po raz drugi w Tarnowie, w ramach obchodów Światowego Dnia Rozwoju Kultury, odbyła się „Doba Dla Kultury”. W trakcie „Doby” w dniach 31 maja (piątek) – 1 czerwca (sobota) można było, m.in.: zwiedzić kabiny projekcyjne Kina Marzenie, zobaczyć scenę „z drugiej strony” w tarnowskim Teatrze, spotkać się z M. Świetlickim i wziąć udział w koncercie „Świetlików” w Pałacyku Strzeleckim. Ponadto, spotkać się z postaciami z bajek na pikniku dla najmłodszych w Parku Strzeleckim, wziąć udział w warsztatach radiowych i telewizyjnych, uczestniczyć w próbie warsztatów wokalnych w TCK, zwiedzić introligatornię i dział starodruków MBP, zobaczyć wystawy w BWA, Muzeum Etnograficznym, siedzibie ZPAP, Galerii Aniołowo, Izbie Pamięci Światowego Związku Żołnierzy AK, zwiedzić Dworek Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. We wszystkich instytucjach biorących udział w „Dobie dla Kultury” można było zbierać okolicznościowe „stemple uczestnika”. Dla najaktywniejszych przewidziano nagrody. Miniony tydzień zakończył pierwszo czerwcowy, niestety deszczowy, blok imprez związanych z Dniem Dziecka, którego artystyczną dominantą był rozpoczynający się właśnie tego dnia w tarnowskim teatrze V Festiwal Spektakli Dziecięcych Mała Talia. Blisko 5000 dzieci z regionu tarnowskiego będzie miało okazję zobaczyć 5 tytułów zaprezentowanych przez aktorów z Rzeszowa, Częstochowy, Rabki i Tarnowa. Kończąc odnotujmy jeszcze symboliczną wizytę w Tarnowie najstarszego ocalałego z getta tarnowskiego Żyda 87 – letniego Leo Kleina…Z cyklu o tym i owym 162 czyli urodziny województwa...

Onegdaj, w sobotę województwo tarnowskie obchodziłoby 38. urodziny. Obchodziłoby, gdyby nie przestało istnieć. Stało się tak w wyniku reformy administracyjnej z 1stycznia1999 roku. W tym momencie na jego terenie mieszkało ponad 700 tys. ludzi. Dokładnie 1 czerwca 1975 Tarnów stał się stolicą nowo utworzonego województwa tarnowskiego. Graniczyło ono z województwami: krakowskim, kieleckim, tarnobrzeskim, rzeszowskim, krośnieńskim i nowosądeckim. 86 lat temu, dokładnie 4 czerwca, odbyło się uroczyste otwarcie Muzeum Miejskiego. Józef Jakubowski, drugi zastępca burmistrza Juliana Kryplewskiego, 7 stycznia 1927 roku złożył Radzie Miejskiej propozycję powołania „Muzeum Miasta Tarnowa”. Sześć dni później szanowne grono rajców jednogłośnie projekt przyjęło. Wspomniana uchwała rady z 13stycznia 1927 roku przewidywała przekazanie na cele muzeum dwóch pokoi na pierwszym piętrze kamienicy przy ulicy Krakowskiej 12, będącej własnością tzw. funduszu teatralnego (dziś mało kto pamięta, że to przy Krakowskiej w Tarnowie stanąć miał teatr). Pomieszczenia muzealne wyremontowano, po czym Józef Jakubowski przeniósł doń archiwum miejskie wraz z przejętymi depozytami. Żywe zainteresowanie tarnowskiej prasy towarzyszyło czteromiesięcznym przygotowaniom do uroczystego otwarcia ekspozycji, które nastąpiło wobec zgromadzonych przedstawicieli władz miasta 4 czerwca1927roku. Tarnowianie zaś mogli zwiedzać wystawę od dnia następnego. Inwentarz „Muzeum Miasta Tarnowa” pozwala określić charakterystykę zbiorów. Największy był zespół dokumentów dotyczących historii miasta, ważną część zasobów stanowiły przedmioty związane z dziejami miasta. (pik – za muzeum.tarnow.pl itarnow.pl)

NOWA ODSŁONA!

tarnowski kurier kulturalny:- - - - -