Blog > Komentarze do wpisu

-> List Otwarty Dyrektora Teatru Nie Teraz do Prezydenta Miasta Tarnowa

TNT po raz kolejny w swojej historii stanął wobec problemu utraty miejsca pracy i prezentacji. Władze miasta Tarnowa, które sześć lat temu udostępniły nam część opuszczonego budynku dawnego internatu Technikum Chemicznego w dzielnicy Mościce, obecnie chcą nas z tego miejsca eksmitować. Powodem ma być chęć sprzedania tej niszczejącej nieruchomości. Jednocześnie, pomimo wcześniejszych deklaracji urzędników miejskich, teatr nie otrzymał żadnej propozycji pomieszczeń zastępczych, a ponadto nikt nie zechciał z nami o tej decyzji porozmawiać, aby przygotować nas do ewentualności opuszczenia dotychczasowego miejsca pracy i to do połowy sierpnia, co oczywiście nie jest możliwe, choćby z powodów technicznych i ze względu na ochronę ciężko wypracowanego majątku własnego teatru. To dość kuriozalne, wobec dorobku zespołu, jego działalności artystycznej i edukacyjnej na rzecz miasta oraz wobec symbolicznego faktu, że za dwa lata zespół będzie obchodził 30-lecie swego twórczego istnienia.
W ostatnich dniach lipca wystosowaliśmy do Prezydenta Tarnowa pismo w tej sprawie, które w całości zamieszczamy poniżej. Przed podjęciem innych działań w obronie możliwości dalszej pracy dla TNT, czekamy na odpowiedź.


tnt

Treść listu:

Tarnów, 30 lipca 2008 roku

Pan Ryszard Ścigała
Prezydent Miasta Tarnowa
ul. Mickiewicza 2 w Tarnowie

W związku z pismem WGM.A.WK.72243/P-281/2008 Wydziału Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miasta w Tarnowie z dn. 22. lipca 2008 r., informującym o konieczności opuszczenia pomieszczeń obecnie wykorzystywanych przez Teatr Nie Teraz do pracy twórczej, wyrażamy zrozumienie dla potrzeby zmiany lokalizacji teatru, ale zapytujemy, gdzie ma być zlokalizowana dalsza działalność Sceny Teatru Nie Teraz? I w związku z tym pytamy także, gdzie ma być zmagazynowany majątek rzeczowy i dokumentacja archiwalna blisko 30-letniej działalności tego teatru w Tarnowie.
Innymi słowy, w rzeczonym piśmie nie znajdujemy informacji, gdzie mamy się przenieść.

1.
Zrozumiałe są dla nas potrzeby Miasta Tarnowa ukierunkowane na sprzedaż nieruchomości przy ul. Czerwonych Klonów 12, w której to Miasto użyczyło sześć lat temu Stowarzyszeniu TNT kilku pomieszczeń na rzecz działalności artystyczno – edukacyjnej Teatru Nie Teraz.
O możliwości sprzedaży tego obiektu byliśmy informowani już w poprzedniej kadencji samorządu, ale jednocześnie już wówczas władze Tarnowa gwarantowały TNT, iż w takiej sytuacji, w której zespół musiałby opuścić ten budynek, Miasto po pierwsze da nam na to kilka miesięcy, a po drugie znajdzie dla działalności teatru inne pomieszczenia. Mówi o tym m.in. pismem K.I.-0114-62/06 dyrektora Wydziału Kultury z dn. 23 sierpnia 2006 r. O takim rozwiązaniu zapewniali nas też przedstawiciele władz miasta obecnej kadencji.

2.
Pan Prezydent jest na pewno jedną z najlepiej zorientowanych w Tarnowie osób, co do dorobku i możliwości twórczych Teatru Nie Teraz, czego dowodem są m.in. kontakty teatru z Panem w czasach, kiedy pełnił Pan funkcję Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego Zakładów Azotowych w Tarnowie. Ma Pan także wiedzę dotyczącą problemów lokalowych i organizacyjnych naszego teatru. W związku z powyższym liczymy, iż znajdzie Pan optymalne rozwiązanie dla sprawy, o której piszemy.

3.
Niejako dla porządku pragniemy przypomnieć, że w okresie prawie sześciu lat, w użyczonym przez Miasto fragmencie obiektu w Tarnowie – Mościcach, prowadziliśmy intensywną działalność artystyczną i edukacyjną. Sam teatr w tym czasie, niezależnie od prezentacji wcześniejszych swoich spektakli, wystawił cztery nowe premiery („Na etapie”, „Liczba Aniołów”, „Rybowicz, czyli głowa pełna lalek”, „Niewierni”), zrealizował cztery duże przedsięwzięcia warsztatowe („Czym wypełnić puste ramy”, „Drzewo Krzyża”, „Drzewo - Edukacja przez kreację” i „Drzewo”), w których brali udział młodzi ludzie z Tarnowa i kilku ościennych gmin. Na naszej scenie odbywały się też inne spotkania artystyczne i edukacyjne, koncerty oraz działania plastyczne (m.in. cykl Kino Teatralne, wystawa plastyczna prac malarskich Jacka Wróbla, wystawa archiwalnych fotogramów Jana Rybowicza). Należy też wspomnieć, że na Scenie TNT miały miejsce prezentacje spektakli w ramach festiwalu TALIA (wystąpili tutaj m.in. Jerzy Trela i Krystyna Janda). W sumie Scenę Teatru Nie Teraz w Tarnowie - Mościcach odwiedziło nie mniej niż pięć tysięcy osób.

4.
Warto tutaj też przypomnieć, że Teatr Nie Teraz za dwa lata będzie świętował jubileusz 30-lecia swojej działalności twórczej. Niemal wszystkie przedsięwzięcia zespół inicjował w Tarnowie i tutaj prezentował. Dla historycznej ścisłości wspomnijmy tylko, że byliśmy autorami pierwszych w dziejach naszego miasta spektakli ulicznych (np. na ul. Wałowej); pierwsi także zorganizowaliśmy w Tarnowie ogólnopolski festiwal teatralny – Spotkania Teatrów Innych (dwie edycje). Nasz teatr był inicjatorem wykorzystywania różnych przestrzeni miejskich dla działań artystycznych (np. koncert ZIYO w Pasażu Tertila, premiera spektaklu „Rybowicz, czyli głowa pełna lalek” na Dworcu Głównym PKP , wielokrotna prezentacja widowiska pasyjnego na dworcu PKP w Tarnowie – Mościcach).

5.
Teatr Nie Teraz od trzech dekad jest zespołem znanym w ruchu teatrów alternatywnych i poszukujących, tak w kraju, jak i zagranicą. Byliśmy uczestnikiem większości znaczących przeglądów i festiwali teatralnych, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Jako jeden z nielicznych polskich teatrów zostaliśmy zaproszeni na nobilitującą sesje warsztatową przez „Workcenter of Jerzy Grotowski & Thomas Richards” w Pontederze k. Florencji. Współpracowaliśmy m.in. z Teatrem 8 Dnia, Teatrem 77, Stowarzyszeniem Teatralnym GARDZIENICE, Teatrem Witkacego; utrzymujemy stały kontakt z Instytutem Grotowskiego we Wrocławiu. Byliśmy też w latach 90-tych pomysłodawcą i współorganizatorem Teatralnych Spotkań Obrzeży w Galerii Władysława Hasiora w Zakopanem.

6.
Obecnie trwa stała praca warsztatowa zespołu. W tym roku, tak jak i w poprzednim, kontynuujemy specjalny cykl spotkań zatytułowany „CZYTANIE NOCĄ”, który został zainaugurowany w Księgarni Oświatowej, a obecnie jest realizowany w Kawiarni Tatrzańska.
Trwają prace Teatru Nie Teraz nad nową premierę, spektaklem opartym na „Antygonie” Sofoklesa. Od września zaczną się natomiast próby spektaklu, który będzie zrealizowany we współpracy z Tarnowskim Teatrem im. L. Solskiego. Ponadto jesienią rozpoczniemy duże przedsięwzięcie artystyczno-edukacyjne pt. „HASIOR”, dla którego partnerem będzie Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

7.
Teatr Nie Teraz działa jako organizacja pozarządowa, finansując swoją działalność przede wszystkim ze środków pozabudżetowych. Pomoc Miasta dla Teatru nie polega na jego dotowaniu, a jedynie użyczaniu pomieszczeń, w skądinąd opuszczonym już budynku dawnego internatu przy ul. Czerwonych Klonów 12 w Tarnowie - Mościcach. Mimo to pomoc tę trudno przecenić i mamy tego świadomość. Trudno więc nam sobie wyobrazić, aby dotychczasowy dorobek teatru został zaprzepaszczony, a jego obecna działalność postawiona pod znakiem zapytania.

Panie Prezydencie !
Problem „zagospodarowania” działalności Teatru Nie Teraz w Tarnowie nie pojawia się po raz pierwszy. W związku z powyższym postanowiliśmy pismo niniejsze przekazać także na ręce Pana Zastępców, dyrektora Wydziału Kultury, wszystkich radnych Miasta Tarnowa oraz Rady Kultury, gdyż uważamy, że takie gremium winno znać sytuację i jest jak najbardziej kompetentne, aby pomóc Panu w rozwiązaniu tego problemu.
Bardzo liczymy na Pańską konkretną pomoc.


Z poważaniem
Tomasz A. Żak
Członek Zarządu Stowarzyszenia TNT
Dyrektor Teatru Nie Terazśroda, 20 sierpnia 2008, tarnowski_kurier_kulturalny

Polecane wpisy

  • -> Tarnów ma budżet na 2013 rok

    Teatr za tak małe pieniądze to jest parodia teatru - Ewelina Pietrowiak.  Zdecydowali o tym radni podczas sesji 20 grudnia. Za budżetem zagłoso

  • -> Pytania o sens

    Do repertuaru Teatru im. L. Solskiego w Tarnowie końcem października dołączyło nowe przedstawienie – „Piosenki o wierze i poświęceniu” Przemys

  • -> „Brzydal"

    Teatr im. L. Solskiego w Tarnowie zaprosił w sobotę 30 listopada 2012 o godz. 18.00 na kolejną premierę (studencką) w 59 sezonie artystycznym. Tym razem na MałeZnajdziesz nas w Google+
WSPARCIE DLA MATYSKA


Pegazem po Tarnowie 512

Tarnowski Teatr kończy sezon bez personalnych rewolucji. W nowy wejdzie z odrobinę mniejszym zespołem - aktorzy Jolanta Januszówna i Jerzy Ogrodnicki przechodzą na emeryturę. E. Pietrowiak, dyrektor artystyczna tarnowskiej sceny, bacznie przygląda się absolwentom szkół teatralnych, ale na razie nie zamierza powiększać etatowego zespołu. Gotowa jest też lista osób, które mają tworzyć reaktywowaną po latach Radę Artystyczną Teatru Solskiego. W jej składzie znajdą się m.in. aktorzy tarnowskiej sceny oraz… M. Smolis, związany z warszawskim Teatrem Syrena. Za nami również Debata Finałowa pomiędzy II LO i XVI LO, której przewodnią tezą był: „Tarnów to miasto sprzyjające młodym ludziom”. Całość tego oryginalnego projektu edukacyjnego (współfinansowany przez Szwajcarię), realizowanego w Tarnowie, to głównie zasługa stosunkowo młodego tarnowskiego Stowarzyszenia KANON, któremu przewodzą Iwona i Dariusz Snopkowscy. Zgodnie ze zasadą przyjętą w Tarnowskiej Lidze Debatanckiej, na godzinę przed pojedynkiem odbyło się losowanie stron. XVI LO przypadło bronienie tezy, II LO natomiast jej oskarżanie. A w Loży mędrców zasiedli m.in. prezydent Tarnowa R. Ścigała, redaktor naczelny Temi T. Bałchanowski i szef Działu promocji Radia RDN Małopolska M. Biedroń. Stosunkiem głosów 2:5 (małe punkty: 728:807) Loża opowiedziała się po stronie opozycji w tej debacie czyli II LO. Tym samym tytuł Mistrza Tarnowskiej Ligi Debatanckiej przypadł II Liceum Ogólnokształcącemu, XVI Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej zdobyło drugie miejsce. Należy przypomnieć, iż trzecie miejsce w rozgrywkach zajął Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Tarnowie. Już teraz Organizatorzy zapraszają na UROCZYSTĄ GALĘ w tarnowskim teatrze planowaną na 18-go czerwca, na której nastąpi wręczenie Pucharu Mistrza Tarnowskiej Ligi Debatanckiej, medali oraz pamiątkowych prezentów dla wszystkich uczestników projektu. Już po raz drugi w Tarnowie, w ramach obchodów Światowego Dnia Rozwoju Kultury, odbyła się „Doba Dla Kultury”. W trakcie „Doby” w dniach 31 maja (piątek) – 1 czerwca (sobota) można było, m.in.: zwiedzić kabiny projekcyjne Kina Marzenie, zobaczyć scenę „z drugiej strony” w tarnowskim Teatrze, spotkać się z M. Świetlickim i wziąć udział w koncercie „Świetlików” w Pałacyku Strzeleckim. Ponadto, spotkać się z postaciami z bajek na pikniku dla najmłodszych w Parku Strzeleckim, wziąć udział w warsztatach radiowych i telewizyjnych, uczestniczyć w próbie warsztatów wokalnych w TCK, zwiedzić introligatornię i dział starodruków MBP, zobaczyć wystawy w BWA, Muzeum Etnograficznym, siedzibie ZPAP, Galerii Aniołowo, Izbie Pamięci Światowego Związku Żołnierzy AK, zwiedzić Dworek Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. We wszystkich instytucjach biorących udział w „Dobie dla Kultury” można było zbierać okolicznościowe „stemple uczestnika”. Dla najaktywniejszych przewidziano nagrody. Miniony tydzień zakończył pierwszo czerwcowy, niestety deszczowy, blok imprez związanych z Dniem Dziecka, którego artystyczną dominantą był rozpoczynający się właśnie tego dnia w tarnowskim teatrze V Festiwal Spektakli Dziecięcych Mała Talia. Blisko 5000 dzieci z regionu tarnowskiego będzie miało okazję zobaczyć 5 tytułów zaprezentowanych przez aktorów z Rzeszowa, Częstochowy, Rabki i Tarnowa. Kończąc odnotujmy jeszcze symboliczną wizytę w Tarnowie najstarszego ocalałego z getta tarnowskiego Żyda 87 – letniego Leo Kleina…Z cyklu o tym i owym 162 czyli urodziny województwa...

Onegdaj, w sobotę województwo tarnowskie obchodziłoby 38. urodziny. Obchodziłoby, gdyby nie przestało istnieć. Stało się tak w wyniku reformy administracyjnej z 1stycznia1999 roku. W tym momencie na jego terenie mieszkało ponad 700 tys. ludzi. Dokładnie 1 czerwca 1975 Tarnów stał się stolicą nowo utworzonego województwa tarnowskiego. Graniczyło ono z województwami: krakowskim, kieleckim, tarnobrzeskim, rzeszowskim, krośnieńskim i nowosądeckim. 86 lat temu, dokładnie 4 czerwca, odbyło się uroczyste otwarcie Muzeum Miejskiego. Józef Jakubowski, drugi zastępca burmistrza Juliana Kryplewskiego, 7 stycznia 1927 roku złożył Radzie Miejskiej propozycję powołania „Muzeum Miasta Tarnowa”. Sześć dni później szanowne grono rajców jednogłośnie projekt przyjęło. Wspomniana uchwała rady z 13stycznia 1927 roku przewidywała przekazanie na cele muzeum dwóch pokoi na pierwszym piętrze kamienicy przy ulicy Krakowskiej 12, będącej własnością tzw. funduszu teatralnego (dziś mało kto pamięta, że to przy Krakowskiej w Tarnowie stanąć miał teatr). Pomieszczenia muzealne wyremontowano, po czym Józef Jakubowski przeniósł doń archiwum miejskie wraz z przejętymi depozytami. Żywe zainteresowanie tarnowskiej prasy towarzyszyło czteromiesięcznym przygotowaniom do uroczystego otwarcia ekspozycji, które nastąpiło wobec zgromadzonych przedstawicieli władz miasta 4 czerwca1927roku. Tarnowianie zaś mogli zwiedzać wystawę od dnia następnego. Inwentarz „Muzeum Miasta Tarnowa” pozwala określić charakterystykę zbiorów. Największy był zespół dokumentów dotyczących historii miasta, ważną część zasobów stanowiły przedmioty związane z dziejami miasta. (pik – za muzeum.tarnow.pl itarnow.pl)

NOWA ODSŁONA!

tarnowski kurier kulturalny:- - - - -