Blog > Komentarze do wpisu

-> Drogowskazy Aktywności


- Jak dotąd w Tarnowie nie było takiego przedsięwzięcia dotyczącego środowiska kultury i uczestników życia kulturalnego w mieście jak Tarnowskie Forum Kultury.

Tarnowskie Forum Kultury, które organizuje Tarnowska Fundacja Kultury odbędzie się po raz pierwszy, od 11 do 14 czerwca br., wcześniej w Tarnowie fundacja organizowała Europejskie Fora Kultury cieszące się ogromnym zainteresowaniem nie tylko Polaków, ale również, Niemców, Francuzów, Słowaków, Czechów i Anglików. Współorganizatorami Forum są Urząd Miasta Tarnowa, Gmina Żabno; Gminne Centrum Kultury w Żabnie; Tarnowski Teatr im. Ludwika Solskiego; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie; Galeria Sztuki „ Hortar” w Tarnowie; Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Partnerem strategicznym Forum jest FIRMA MARKETINGOWA „ HEKTOR” sp. z o.o. PORTAL AKTYWNYCH EUROPEJCZYKÓW www.europae.pl, zaś Głównym Oficjalnym Sponsorem Tarnowskiego Forum Kultury- PINA POLSKA sp z o.o., sponsorem- firma „ SKODA- AUTO”. Forum patronują również: RDN Małopolska, Małopolska Telewizja Kablowa, „ Dziennik Polski” tygodnik „ TEMI” oraz TVP KRAKÓW.


- Jaki jest temat Forum?

KULTURA W TARNOWIE, to temat główny Forum. Natomiast liniami tematycznymi Forum są: „ MIEJSCE KULTURY W PROMOCJI ROZWOJU MIASTA TARNOWA”,  „SALON TARNOWSKIEGO FORUM KULTURY”, ORGANIZACJA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI KULTURANEJ W GIMNACH”, „ MEDIA- INTERNET- BIZNES- KULTURA”.


- Jaki jest program Tarnowskiego Forum Kultury?

Forum rozpoczyna się 11 czerwca br. o godz. 13 w Tarnowskim Teatrze Salonem Tarnowskiego Forum Kultury podczas którego odbędzie się promocja książki prof. Kazimierza Brauna „ Listy na Babilon. Pisma przypomniane i odszukane” wydanej w listopadzie 2007r. przez Tarnowską Fundację Kultury, która współpracując z Panią Dyrektor Grażyną Nowak z Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, uzyskała na te publikację dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Gośćmi Salonu Tarnowskiego Forum Kultury będą: Kazimierz Braun- pisarz, reżyser teatralny, Juliusz Braun- polityk, dziennikarz, pisarz, Grażyna Nowak- p.o dyrektor Tarnowskiego Teatru im. Ludwika Solskiego, Teresa Budzisz Krzyżanowska.


- To będzie w pierwszym dniu Forum, a czym zainteresują się uczestnicy forum w drugim dniu?

12 czerwca Br. O godz. 11 w Sali Lustrzanej w Tarnowie rozpocznie się bardzo ważna dla uczestników Forum DYSKUSJA OKRĄGŁEGO STOŁU I „ Kultura w Tarnowie. Bilans dokonań, bariery, szanse rozwoju do 2020r.” Stanisław Lis, ekspert ds. polityki regionalnej i funduszy UE i EOG z Instytutu Współpracy z Zagranicą Tarnowskiej Fundacji Kultury zaprezentuje raport „ Kultura w Tarnowie. Bilans dokonań, bariery, szanse rozwoju do 2020 r.”, a do dyskusji okrągłego stołu wprowadzi Zbigniew Święch, historyk, publicysta, pisarz. Przewidziane są wystąpienia Gości Okrągłego Stołu: Adama Bartosza, Dyrektora Muzeum Okręgowego w Tarnowie, Henryka Błażeja i Teresy Kaban- Błażej, muzyków, Barbary Brożek- Czekańskiej, przewodniczącej Komisji Kultury i Ochrony Zabytków w Tarnowie, Jacka Janickiego- artysty malarza, ks. Władysława Pachoty- dyrygenta Tarnowskiego Dziewczęcego Chóru Katedralnego „ Puellae Orantes”, Grażyny Nowak - p.o dyrektora Tarnowskiego Teatru im. Ludwika Solskiego, Mariusza Szaforza - aktora, Marii Kanior - zastępcy przewodniczącego Rady Kultury w Tarnowie, Agnieszki Kawy - dyrektora Mościckiego Centrum Kultury, Janiny Kani - dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie, Janusza Kopczyńskiego - przedsiębiorcy, właściciela Galerii Sztuki „ Hortar”, Marka Sobczyka -  dyrektora Wydziału Kultury w Tarnowie.

Wieczorem o godz. 18 uczestnicy Forum obejrzą w Tarnowskim Teatrze im. Ludwika Solskiego spektakl „ Mleczarnia” w reż. Jacka Rykały, zorganizowany przez Tarnowski Teatr i Firmę „ Hortar”.
Natomiast o godz. 19. 30 w Galerii Sztuki „ Hortar” w Tarnowie przy ul. Legionów 32 wystawę prac Jacka Rykały, malarza, poety, profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Trzeciego dnia uczestnicy Forum gościć będą w Żabnie.

Rozpocznie się on konferencją metodyczną w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie nt.  „Organizacji i finansowania działalności kulturalnej w gminach. ( Przykłady strategii działania instytucji kultury, Kodeks dobrych praktyk w zakresie finansowania kultury, Multimedia i standardy nowoczesności w kulturze lokalnej, Partnerstwo Publiczno Prywatne w kulturze lokalnej do 2020r.)”

Konferencję metodyczną poprowadzę ja oraz Stanisław Lis, przewodniczący Rady Fundatorów Tarnowskiej Fundacji Kultury.

„Organizację i finansowanie kultury w aspekcie Strategii Lizbońskiej, Strategii Rozwoju Kraju, Strategii Rozwoju Kraju, strategii wojewódzkich i gminnych do 2020 roku” przedstawią: Stanisław Lis ( aspekt europejski), dr. Hab. Cyprian Mielczarski z Uniwersytetu Warszawskiego ( aspekt ogólnopolski), Kazimierz Dudzik, dyrektor Gminnego centrum Kultury i Turystyki w Zakliczynie.

Z kolei „ Organizację i finansowanie kultury lokalnej w gminach. Strategie działania i kodeks dobrych praktyk w zakresie finansowania kultury” zaprezentują w wielogłosie: Stanisław Początek, burmistrz gminy Dąbrowa Tarnowska, Marian Zalewski, wójt gminy Szczurowa,, Jan Sipior, wójt gminy Szczucin, Antoni Malczak, dyrektor Małopolskiego Ośrodka Kultury „ Sokół” w Nowym Sączu, Maria Jaglarz, dyrektor Miejskiego Muzeum Niepołomickiego, Janusz Kowalski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Tuchowie, Leszek Marszałek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Wiśniczu, Wanda Chlastawa, dyrektor Domu Malarek w Zalipiu, Małgorzata Cuber, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku, Franciszek Rzeszutek, dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Gorlice, Marta Warias, dyrektor Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabnie.

Natomiast ja zaprezentuję „ Ustawę o działalności kulturalnej: organizację, finansowanie działalności, majątek, zatrudnienie i wynagradzanie pracowników samorządowych instytucji kultury” . Będę też mówić na temat „ Finansowania projektów merytorycznych w dziedzinie kultury z funduszy krajowych i zagranicznych w tym: Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego do 2013”.

Z kolei Stanisław Bańburski z Muzeum Okręgowego w Tarnowie przedstawi „ Kulturę lokalną na szlakach kupieckich w Małopolsce: tradycję, a dzisiejszy potencjał rozwojowy dla kultury”.

Wilhelm Rzechonek omówi Partnerstwo Publiczno Prywatne i konsorcja w działalności instytucji kultury, natomiast Stanisław Lis zaprezentuje „ Finansowanie projektów inwestycyjnych w dziedzinie kultury z funduszy Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego do 2013 r.”. Wieczorem, w Wiejskim Domu Kultury w Otfinowie dla uczestników Tarnowskiego Forum Kultury odbędzie się prezentacja gospodarczo- kulturalna gminy Żabno.


- Z Żabna uczestnicy Tarnowskiego Forum Kultury przeniosą się do Tarnowa.

I gościć będą w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie ( ul. Waryńskiego 14) DYSKUSJA OKRĄGŁEGO STOŁU II („ Media- Internet- Biznes- Kultura”. Moderatorem dyskusji będzie prof. rr hab. Julian Dybiec z Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, dr. Inż. Anna Wojtowicz, dziekan MWSE, Tomasz Wójcik wiceprezes Studenckiego Forum Business Center Club, Anna Mikrut, przewodnicząca Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej, Zbigniew Tumiłowicz- przewodniczący Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej, Maria Kanior zastępca przewodniczącego Rady Kultury w Tarnowie, ks. Bogusław Maciaszek, dyrektor Radia RDN Małopolska, Józef Komarewicz, prezes rady oddziału tarnowskiego Stowarzyszenia Autorów Polskich, Janusz Smoliński, redaktor Oddziału Tarnowskiego „ Dziennika Polskiej”, Łukasz Wilczura, redaktor Oddziału Tarnowskiego „ Gazety Krakowskiej” oraz Grzegorz Janiszewski, szef działu publicystyki TTK Małopolskiej Telewizji Kablowej S.TAR TV. Forum zakończy się przyjęciem komunikatu merytorycznego przez jego uczestników. Cały czas Forum Kultury towarzyszyć będą kiermasz i wystawa książek tarnowskich autorów.

- Wypada przy Tarnowskim Forum Kultury poprosić organizatora o kilka słów o sobie.

Mało kto wie, że Tarnowska Fundacja Kultury jest jedną z pierwszych pozarządowych organizacji powstałych na terenie Małopolski. Rozpoczęła swą działalność w 1990 roku, korzystając z dorobku i doświadczeń Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Tarnowie, wówczas jednej z najlepszych instytucji kultury w Polsce. Jej misją jest kultywowanie i upowszechnianie dorobku kulturalnego środowisk lokalnych oraz kreowanie prorozwojowej polityki, w której kultura nie jest wartością samą w sobie, ale służy rozwojowi społeczno- gospodarczemu gmin, powiatów oraz województw. Stawiamy na ludzi, których pasja, zaangażowanie i jakość pracy kulturalnej i artystycznej porywa i uszlachetnia innych, bo jak pięknie napisał kiedyś Cyprian Kamil Norwid: Ludzie czynni są ci, co nie zależą od środowiska, ale środowisko od nich. Takich ludzi Fundacja promuje, wspiera i nagradza. Oni są także siłą sprawczą wszelkich działań podejmowanych do realizacji celów statutowych fundacji. Staramy się nie bronić przed nowoczesnością i wyzwaniom przyszłości, jakie niosą Internet, multimedia i globalna wioska informatyczna.. Dbamy jednocześnie o ochronę wartości słowa, poezji, muzyki, i kultury ludowej, które są niezbędne do zachowania tożsamości narodowej i piękna małych ojczyzn. Specjalizujemy się w doradztwie specjalistycznym dla samorządów gmin, powiatów, instytucji kultury i organizacji pozarządowych w zakresie przygotowywania projektów na dofinansowywanie funduszy strukturalnych UE i EOG, programów wspólnotowych UE oraz fundacji krajowych, europejskich i zagranicznych, przedsięwzięć w dziedzinach: kultura, ekologia, media lokalne, turystyka, społeczeństwo obywatelskie, promocja przedsiębiorczości, infrastruktura lokalna, restrukturyzacja obiektów poprzemysłowych i powojskowych. To wielkie wyzwanie, któremu staramy się sprostać propagując jednocześnie wiedzę o Unii Europejskiej. Rzetelnie przekazywana wiedza o procesach integracji Polski z UE, kosztach wdrożenia w Polsce
europejskich  standardów w zakresie rozwoju społeczno- gospodarczego, ochrony środowiska, mediów, gospodarki turystycznej, czy na rynku pracy zyskała uznanie u najwyższych władz państwowych oraz władz UE. Jej działalność skupia się również, na realizacji projektów służących organizacji kultury w środowiskach lokalnych, szkoleniu menadżerów kultury i samorządowców, wykorzystania kreatywnych funkcji kultury do promocji i rozwoju gospodarczego gmin i powiatów, wspieraniu twórczości artystycznej i amatorskiego ruchu artystycznego, a także działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.foto by Ryszard Zaprzałka


piątek, 13 czerwca 2008, tarnowski_kurier_kulturalny

Polecane wpisy

  • - > Świetlicki w parku

    W drugiej edycji projektu „Doba dla kultury”, która odbywała się w Tarnowie 31 maja i 1 czerwca, poczesne miejsce przypadło dubeltowemu spotkaniu z

  • -> Jak Piłsudski obalił rząd Witosa

    Chłop z Wierzchosławic przewidział, że marszałek przejmie władzę na drodze przewrotu? Był piękny maj 1926 roku. W stolicy jednak mało kto z beztroską patrzył na

  • -> Paleta Marty Odbierzychleb

    Malarstwo „pani od polskiego” to przede wszystkim kwiaty, pejzaże i ostatnio portrety. Aktualnie oglądać je można w nauczycielskiej Galerii „PZnajdziesz nas w Google+
WSPARCIE DLA MATYSKA


Pegazem po Tarnowie 512

Tarnowski Teatr kończy sezon bez personalnych rewolucji. W nowy wejdzie z odrobinę mniejszym zespołem - aktorzy Jolanta Januszówna i Jerzy Ogrodnicki przechodzą na emeryturę. E. Pietrowiak, dyrektor artystyczna tarnowskiej sceny, bacznie przygląda się absolwentom szkół teatralnych, ale na razie nie zamierza powiększać etatowego zespołu. Gotowa jest też lista osób, które mają tworzyć reaktywowaną po latach Radę Artystyczną Teatru Solskiego. W jej składzie znajdą się m.in. aktorzy tarnowskiej sceny oraz… M. Smolis, związany z warszawskim Teatrem Syrena. Za nami również Debata Finałowa pomiędzy II LO i XVI LO, której przewodnią tezą był: „Tarnów to miasto sprzyjające młodym ludziom”. Całość tego oryginalnego projektu edukacyjnego (współfinansowany przez Szwajcarię), realizowanego w Tarnowie, to głównie zasługa stosunkowo młodego tarnowskiego Stowarzyszenia KANON, któremu przewodzą Iwona i Dariusz Snopkowscy. Zgodnie ze zasadą przyjętą w Tarnowskiej Lidze Debatanckiej, na godzinę przed pojedynkiem odbyło się losowanie stron. XVI LO przypadło bronienie tezy, II LO natomiast jej oskarżanie. A w Loży mędrców zasiedli m.in. prezydent Tarnowa R. Ścigała, redaktor naczelny Temi T. Bałchanowski i szef Działu promocji Radia RDN Małopolska M. Biedroń. Stosunkiem głosów 2:5 (małe punkty: 728:807) Loża opowiedziała się po stronie opozycji w tej debacie czyli II LO. Tym samym tytuł Mistrza Tarnowskiej Ligi Debatanckiej przypadł II Liceum Ogólnokształcącemu, XVI Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej zdobyło drugie miejsce. Należy przypomnieć, iż trzecie miejsce w rozgrywkach zajął Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Tarnowie. Już teraz Organizatorzy zapraszają na UROCZYSTĄ GALĘ w tarnowskim teatrze planowaną na 18-go czerwca, na której nastąpi wręczenie Pucharu Mistrza Tarnowskiej Ligi Debatanckiej, medali oraz pamiątkowych prezentów dla wszystkich uczestników projektu. Już po raz drugi w Tarnowie, w ramach obchodów Światowego Dnia Rozwoju Kultury, odbyła się „Doba Dla Kultury”. W trakcie „Doby” w dniach 31 maja (piątek) – 1 czerwca (sobota) można było, m.in.: zwiedzić kabiny projekcyjne Kina Marzenie, zobaczyć scenę „z drugiej strony” w tarnowskim Teatrze, spotkać się z M. Świetlickim i wziąć udział w koncercie „Świetlików” w Pałacyku Strzeleckim. Ponadto, spotkać się z postaciami z bajek na pikniku dla najmłodszych w Parku Strzeleckim, wziąć udział w warsztatach radiowych i telewizyjnych, uczestniczyć w próbie warsztatów wokalnych w TCK, zwiedzić introligatornię i dział starodruków MBP, zobaczyć wystawy w BWA, Muzeum Etnograficznym, siedzibie ZPAP, Galerii Aniołowo, Izbie Pamięci Światowego Związku Żołnierzy AK, zwiedzić Dworek Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. We wszystkich instytucjach biorących udział w „Dobie dla Kultury” można było zbierać okolicznościowe „stemple uczestnika”. Dla najaktywniejszych przewidziano nagrody. Miniony tydzień zakończył pierwszo czerwcowy, niestety deszczowy, blok imprez związanych z Dniem Dziecka, którego artystyczną dominantą był rozpoczynający się właśnie tego dnia w tarnowskim teatrze V Festiwal Spektakli Dziecięcych Mała Talia. Blisko 5000 dzieci z regionu tarnowskiego będzie miało okazję zobaczyć 5 tytułów zaprezentowanych przez aktorów z Rzeszowa, Częstochowy, Rabki i Tarnowa. Kończąc odnotujmy jeszcze symboliczną wizytę w Tarnowie najstarszego ocalałego z getta tarnowskiego Żyda 87 – letniego Leo Kleina…Z cyklu o tym i owym 162 czyli urodziny województwa...

Onegdaj, w sobotę województwo tarnowskie obchodziłoby 38. urodziny. Obchodziłoby, gdyby nie przestało istnieć. Stało się tak w wyniku reformy administracyjnej z 1stycznia1999 roku. W tym momencie na jego terenie mieszkało ponad 700 tys. ludzi. Dokładnie 1 czerwca 1975 Tarnów stał się stolicą nowo utworzonego województwa tarnowskiego. Graniczyło ono z województwami: krakowskim, kieleckim, tarnobrzeskim, rzeszowskim, krośnieńskim i nowosądeckim. 86 lat temu, dokładnie 4 czerwca, odbyło się uroczyste otwarcie Muzeum Miejskiego. Józef Jakubowski, drugi zastępca burmistrza Juliana Kryplewskiego, 7 stycznia 1927 roku złożył Radzie Miejskiej propozycję powołania „Muzeum Miasta Tarnowa”. Sześć dni później szanowne grono rajców jednogłośnie projekt przyjęło. Wspomniana uchwała rady z 13stycznia 1927 roku przewidywała przekazanie na cele muzeum dwóch pokoi na pierwszym piętrze kamienicy przy ulicy Krakowskiej 12, będącej własnością tzw. funduszu teatralnego (dziś mało kto pamięta, że to przy Krakowskiej w Tarnowie stanąć miał teatr). Pomieszczenia muzealne wyremontowano, po czym Józef Jakubowski przeniósł doń archiwum miejskie wraz z przejętymi depozytami. Żywe zainteresowanie tarnowskiej prasy towarzyszyło czteromiesięcznym przygotowaniom do uroczystego otwarcia ekspozycji, które nastąpiło wobec zgromadzonych przedstawicieli władz miasta 4 czerwca1927roku. Tarnowianie zaś mogli zwiedzać wystawę od dnia następnego. Inwentarz „Muzeum Miasta Tarnowa” pozwala określić charakterystykę zbiorów. Największy był zespół dokumentów dotyczących historii miasta, ważną część zasobów stanowiły przedmioty związane z dziejami miasta. (pik – za muzeum.tarnow.pl itarnow.pl)

NOWA ODSŁONA!

tarnowski kurier kulturalny:- - - - -