Blog > Komentarze do wpisu

-> Drogowskazy Aktywności - Portrety TARNOWIAN


Urodził się 29 czerwca 1936 r. w miejscowości Mokrsko Dolne położonej w województwie świętokrzyskim. Studiował polonistykę na Uniwersytecie Poznańskim (magisterium, 1958) i reżyserię w PWST w Warszawie (magisterium sztuki, 1962). Doktoryzował się na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu ( 1971), habilitował na Uniwersytecie Wrocławskim (1975). Został mianowany profesorem w USA w 1989r., w Polsce w1992r. (na podstawie uchwały Uniwersytetu Wrocławskiego z 1984r., wówczas zablokowanej przez władze).


Pracował w teatrach Gdańska, Warszawy, Krakowa, Łodzi, Torunia i Lublina, gdzie był kierownikiem artystycznym Teatru im. Osterwy ( 1967- 1974) oraz jego dyrektorem (1971- 1974). W latach (1975- 1984) był kierownikiem artystycznym i dyrektorem Teatru Współczesnego we Wrocławiu, skąd został zwolniony w trybie nagłym ze względów politycznych.

 

Wykładał na Uniwersytecie Wrocławskim (1974- 1985, oraz w 2002r.) i w PWST w Krakowie i Wrocławiu (1978- 1985). Wykładał również na licznych uczelniach amerykańskich. Opublikował pond 50 książek i ponad 300 artykułów z dziedziny historii i zagadnień warsztatowych teatru, w językach- polskim, rosyjskim, francuskim, włoskim, czeskim, rosyjskim, ukraińskim, w tym m. in. Teatr Wspólnoty (Kraków 1972), Nowy teatr na świecie (Warszawa 1975), Druga Reforma Teatru? (Wrocław 1979), Wielka Reforma Teatru w Europie (Wrocław 1984), Kieszonkowa historia teatru polskiego (Lublin 2003), Krótka historia teatru amerykańskiego (Poznań, 2005). Publikował też utwory prozatorskie, m. in. powieści Pomnik (Paryż 1989), Pożegnanie z Alaską (Warszawa 1996), Dzień świadectwa (Poznań 2005), oraz zbiór Pt. Ptak na szczudłach i inne opowiadania amerykańskie (Toruń 2003). Publikował też utwory wspomnieniowe, m. in. Rozdarta kurtyna (wraz z S. Beresiem, Londyn 1993), oraz tłumaczenia. Wraz z Tadeuszem Różewiczem wydał Języki Teatru (Wrocław 1989). Pisał utwory dramatyczne, m. in. Rzecz o Modrzejewskiej, Faleza, Tamara L., Promieniowanie, rzecz o Marii Skłodowskiej Curie, które były wystawione i publikowane w Polsce, USA, Irlandii i Kanadzie. Jego zbiór dramatów, pt. Sztuki o Polakach ukazał się w Wydawnictwie Norbetinum w 2006r.

 

W latach 1961- 2005 wyreżyserował ponad 140 przedstawień teatralnych i telewizyjnych, z tego kilkadziesiąt za granicą- w USA, Kanadzie, Irlandii, Niemczech. Otrzymał szereg nagród artystycznych i naukowych w kraju i za granicą.

- Tarnów znam tylko z przekazań rodzinnych i opowiadań. Nigdy tutaj wcześniej nie byłem. Aczkolwiek było to dla mnie zawsze miejsce ważne, właśnie ze względu na pochodzenie mojej rodziny. Moi dziadkowie- swego czasu zwierzył się „ TEMI” Kazimierz Braun- mieszkali przed wojną w posesji przy ul. Narutowicza, gdzie mój stryj Jerzy napisał słowa i skomponował muzykę do sławnej harcerskiej pieśni „ Płonie ognisko i szumią knieje”. Przypomina o tym tablica pamiątkowa na ścianie ich domu. Mój dziadek Karol był tu szanowanym notariuszem i „ Sokołem”. W budynku dawnej „ Sokolni” mieści się obecnie tarnowski teatr. Natomiast moja babka Henryka, była harcerką, późniejszą komendantką Chorągwi Krakowskiej. W domu przy ulicy Narutowicza mieszkali wraz z czwórką dzieci. Najstarszy był Kazimierz ( po nim noszę imię), po nim Jerzy (m. in. autor „ Europy”), następnie córka Jadwiga (znana aktorka i legendarny kierownik Teatru II Korpusu gen. Andersa) oraz najmłodszy mój ojciec Juliusz, po którym nosi imię mój bratanek (był przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do 2003r., później do 2005r.- członkiem KRRiT). Z czasem wszyscy rozpraszali po świecie. Pozytywnie obciążony tą rodzinną tradycją, staram się być jej depozytariuszem i twórczym spadkobiercą- jest ona dla mnie wyzwaniem i zobowiązaniem. (k)

Wydawcą książki prof. Kazimierza Brauna „ Listy na Babilon. Pisma przypomniane i odszukane”, która ukazała się w listopadzie 2007r. jest Tarnowska Fundacja Kultury, przy współpracy Wydawnictwa Kontekst- Poznań.

Tarnowska Fundacja Kultury współpracując z Panią Dyrektor Grażyną Nowak z Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, uzyskała na tę publikację dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Redaktorem tekstów tego znakomitego reżysera i nauczyciela teatru zawartych w publikacji jest dr hab. JULIUSZ TYSZKA.foto by Ryszard Zaprzałkapiątek, 13 czerwca 2008, tarnowski_kurier_kulturalny

Polecane wpisy

  • - > Świetlicki w parku

    W drugiej edycji projektu „Doba dla kultury”, która odbywała się w Tarnowie 31 maja i 1 czerwca, poczesne miejsce przypadło dubeltowemu spotkaniu z

  • -> Jak Piłsudski obalił rząd Witosa

    Chłop z Wierzchosławic przewidział, że marszałek przejmie władzę na drodze przewrotu? Był piękny maj 1926 roku. W stolicy jednak mało kto z beztroską patrzył na

  • -> Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

    Boże Ciało to zwyczajowa nazwa katolickiej uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, zwanej również Świętem Najświętszego Ciała Chrystusa. Jest to świętZnajdziesz nas w Google+
WSPARCIE DLA MATYSKA


Pegazem po Tarnowie 512

Tarnowski Teatr kończy sezon bez personalnych rewolucji. W nowy wejdzie z odrobinę mniejszym zespołem - aktorzy Jolanta Januszówna i Jerzy Ogrodnicki przechodzą na emeryturę. E. Pietrowiak, dyrektor artystyczna tarnowskiej sceny, bacznie przygląda się absolwentom szkół teatralnych, ale na razie nie zamierza powiększać etatowego zespołu. Gotowa jest też lista osób, które mają tworzyć reaktywowaną po latach Radę Artystyczną Teatru Solskiego. W jej składzie znajdą się m.in. aktorzy tarnowskiej sceny oraz… M. Smolis, związany z warszawskim Teatrem Syrena. Za nami również Debata Finałowa pomiędzy II LO i XVI LO, której przewodnią tezą był: „Tarnów to miasto sprzyjające młodym ludziom”. Całość tego oryginalnego projektu edukacyjnego (współfinansowany przez Szwajcarię), realizowanego w Tarnowie, to głównie zasługa stosunkowo młodego tarnowskiego Stowarzyszenia KANON, któremu przewodzą Iwona i Dariusz Snopkowscy. Zgodnie ze zasadą przyjętą w Tarnowskiej Lidze Debatanckiej, na godzinę przed pojedynkiem odbyło się losowanie stron. XVI LO przypadło bronienie tezy, II LO natomiast jej oskarżanie. A w Loży mędrców zasiedli m.in. prezydent Tarnowa R. Ścigała, redaktor naczelny Temi T. Bałchanowski i szef Działu promocji Radia RDN Małopolska M. Biedroń. Stosunkiem głosów 2:5 (małe punkty: 728:807) Loża opowiedziała się po stronie opozycji w tej debacie czyli II LO. Tym samym tytuł Mistrza Tarnowskiej Ligi Debatanckiej przypadł II Liceum Ogólnokształcącemu, XVI Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej zdobyło drugie miejsce. Należy przypomnieć, iż trzecie miejsce w rozgrywkach zajął Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Tarnowie. Już teraz Organizatorzy zapraszają na UROCZYSTĄ GALĘ w tarnowskim teatrze planowaną na 18-go czerwca, na której nastąpi wręczenie Pucharu Mistrza Tarnowskiej Ligi Debatanckiej, medali oraz pamiątkowych prezentów dla wszystkich uczestników projektu. Już po raz drugi w Tarnowie, w ramach obchodów Światowego Dnia Rozwoju Kultury, odbyła się „Doba Dla Kultury”. W trakcie „Doby” w dniach 31 maja (piątek) – 1 czerwca (sobota) można było, m.in.: zwiedzić kabiny projekcyjne Kina Marzenie, zobaczyć scenę „z drugiej strony” w tarnowskim Teatrze, spotkać się z M. Świetlickim i wziąć udział w koncercie „Świetlików” w Pałacyku Strzeleckim. Ponadto, spotkać się z postaciami z bajek na pikniku dla najmłodszych w Parku Strzeleckim, wziąć udział w warsztatach radiowych i telewizyjnych, uczestniczyć w próbie warsztatów wokalnych w TCK, zwiedzić introligatornię i dział starodruków MBP, zobaczyć wystawy w BWA, Muzeum Etnograficznym, siedzibie ZPAP, Galerii Aniołowo, Izbie Pamięci Światowego Związku Żołnierzy AK, zwiedzić Dworek Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. We wszystkich instytucjach biorących udział w „Dobie dla Kultury” można było zbierać okolicznościowe „stemple uczestnika”. Dla najaktywniejszych przewidziano nagrody. Miniony tydzień zakończył pierwszo czerwcowy, niestety deszczowy, blok imprez związanych z Dniem Dziecka, którego artystyczną dominantą był rozpoczynający się właśnie tego dnia w tarnowskim teatrze V Festiwal Spektakli Dziecięcych Mała Talia. Blisko 5000 dzieci z regionu tarnowskiego będzie miało okazję zobaczyć 5 tytułów zaprezentowanych przez aktorów z Rzeszowa, Częstochowy, Rabki i Tarnowa. Kończąc odnotujmy jeszcze symboliczną wizytę w Tarnowie najstarszego ocalałego z getta tarnowskiego Żyda 87 – letniego Leo Kleina…Z cyklu o tym i owym 162 czyli urodziny województwa...

Onegdaj, w sobotę województwo tarnowskie obchodziłoby 38. urodziny. Obchodziłoby, gdyby nie przestało istnieć. Stało się tak w wyniku reformy administracyjnej z 1stycznia1999 roku. W tym momencie na jego terenie mieszkało ponad 700 tys. ludzi. Dokładnie 1 czerwca 1975 Tarnów stał się stolicą nowo utworzonego województwa tarnowskiego. Graniczyło ono z województwami: krakowskim, kieleckim, tarnobrzeskim, rzeszowskim, krośnieńskim i nowosądeckim. 86 lat temu, dokładnie 4 czerwca, odbyło się uroczyste otwarcie Muzeum Miejskiego. Józef Jakubowski, drugi zastępca burmistrza Juliana Kryplewskiego, 7 stycznia 1927 roku złożył Radzie Miejskiej propozycję powołania „Muzeum Miasta Tarnowa”. Sześć dni później szanowne grono rajców jednogłośnie projekt przyjęło. Wspomniana uchwała rady z 13stycznia 1927 roku przewidywała przekazanie na cele muzeum dwóch pokoi na pierwszym piętrze kamienicy przy ulicy Krakowskiej 12, będącej własnością tzw. funduszu teatralnego (dziś mało kto pamięta, że to przy Krakowskiej w Tarnowie stanąć miał teatr). Pomieszczenia muzealne wyremontowano, po czym Józef Jakubowski przeniósł doń archiwum miejskie wraz z przejętymi depozytami. Żywe zainteresowanie tarnowskiej prasy towarzyszyło czteromiesięcznym przygotowaniom do uroczystego otwarcia ekspozycji, które nastąpiło wobec zgromadzonych przedstawicieli władz miasta 4 czerwca1927roku. Tarnowianie zaś mogli zwiedzać wystawę od dnia następnego. Inwentarz „Muzeum Miasta Tarnowa” pozwala określić charakterystykę zbiorów. Największy był zespół dokumentów dotyczących historii miasta, ważną część zasobów stanowiły przedmioty związane z dziejami miasta. (pik – za muzeum.tarnow.pl itarnow.pl)

NOWA ODSŁONA!

tarnowski kurier kulturalny:- - - - -